3 tips för att värma upp dina lokaler på vintern från en riskhanteringsexpert

29 nov. 2023

Värmerelaterade skador, såsom läckageskador, bränder, elchocker och gasläckor, är ganska vanliga på vintern. Dessa skador är vanligtvis också ganska dyra. Oftast är orsaken svagt eller för sällan underhåll, felaktig användning av utrustning, felaktig utrustning eller påfrestningar orsakade av frost. I den här artikeln ger vi dig tre tips för att undvika värmerelaterade skador på vintern.

Jarkko Malola
Jarkko Malola 
skadespecialist

Skador relaterade till uppvärmning orsakar ofta stora ekonomiska förluster och kan avbryta verksamheten, skada organisationens rykte eller till och med äventyra personalens och kundernas hälsa och säkerhet. Vår riskhanterings- och skadeexpert Jarkko Malola ger tips om vinteruppvärmning ur ett riskhanteringsperspektiv.

1. Ta hand om värmen och skyddet av vattenledningar

Frysning och sprickbildning i vattenledningar är en av de vanligaste orsakerna till läckageskador på vintern. Vattenläckor kan blöta både konstruktioner, utrustning och material. De kan också orsaka fukt- och mögelproblem, vilket kan försämra byggnadens skick och orsaka hälsorisker.

När det gäller skydd av vattenledningar bör du gå igenom följande:

 • Ta hand om spårvärme. Spårvärme innebär att elektriska motstånd installeras i vattenledningarna för att hålla rören tinade i minusgrader. Spårvärme är särskilt viktigt för vattenledningar i ytterväggar och kylrum. Kontrollera att spårvärmen fungerar och är påslagen för vintern.
 • Kontrollera skicket på tilläggsisoleringen. Med tilläggsisolering avses isolering som används runt vattenledningar, till exempel ull eller plast, som skyddar rören från kyla. Ytterligare isolering är dock inte en ersättning för spårvärme.
 • Vid svår frost är det en bra idé att kontrollera tomma utrymmen dagligen. Om byggnaden står tom eller sällan används är det viktigt att kontrollera att uppvärmningen fungerar och att vattenledningarna inte är frusna. Om du hittar läckor eller frusna rör, stäng omedelbart huvudavstängningen, om möjligt, töm vattenförsörjningsnätet och kontakta service.
 • Håll dörrar och fönster täta och intakta. Dörrar och fönster är de svagaste punkterna i en byggnad som kan släppa in kall luft, vilket gör att vattenledningar fryser. Kontrollera att dörrar och fönster är täta och fria från sprickor eller krossat glas.
 • Håll underhållsvärmen minst 12 grader Celsius. Även i tomma utrymmen är det lämpligt att hålla underhållsvärmen på. Det förhindrar att vattenledningar fryser och minskar fuktproblem. Om det finns känslig utrustning eller material i lokalerna bör underhållstemperaturen vara ännu högre än så.

Om byggnaden inte används under en längre tid eller alls på vintern är det säkrast att stänga huvudslussarna helt och tömma vattenledningsnätet. I det här fallet finns inget vatten kvar i vattenledningarna, som om de fryser kan orsaka läckor och skador. Det är dock värt att komma ihåg att om byggnaden är sprinklerskyddad måste sprinklersystemet lämnas i funktionsdugligt skick.

2. Använd extra värmare på rätt sätt

Extra värmare är praktiska verktyg när du vill lägga till värme i rum där uppvärmningen inte är tillräcklig eller funktionell. Extravärmare kan dock utgöra risker som bränder, elektriska stötar, gasläckor eller kolmonoxidförgiftning. När det gäller användning av extra värmare bör följande riktlinjer följas:

 • Använd utrustningen enligt instruktionerna. Använd inte extra värmare i strid med instruktionerna eller på fel plats. Lämna dem inte heller på när du lämnar lokalerna. Täck inte över värmare eller placera dem nära brännbara material. I damp rum, använd värmare som endast är avsedda för damp rum.
 • Rikta värmen rätt. Rikta värmen från parkeringsvärmaren horisontellt dit den behövs. Det är bra att notera att värme inte bör riktas mot väggar, tak, fönster eller dörrspringor, eftersom detta kan orsaka termisk expansion och sprickbildning.
 • Reparera eller byt ut defekta värmare omedelbart. Kontrollera parkeringsvärmarens skick regelbundet och underhåll dem vid behov. Om det finns ett fel på parkeringsvärmaren, till exempel en trasig ledning, strömbrytare, termostat eller brännare, använd den inte, utan reparera eller byt ut den mot en ny.
 • Var uppmärksam på värmarnas effekt i förhållande till säkringarna. Välj extra värmare som passar in i lokalens elsystem och överbelasta inte elnätet med för kraftfulla eller många extra värmare. Kontrollera att säkringarna är tillräckligt stora och att ledningarna är i ordning. Om säkringar ofta går eller ledningar överhettas, minska användningen av extra värmare eller kontakta en elektriker.

3. Ta hand om driften och uppvärmningen av sprinklersystemet

Ett sprinklersystem kan rädda liv, förhindra stora egendomsskador och minska rök- och sotskador. Men det kan också orsaka problem som vattenläckor, funktionsfel eller oavsiktlig utlösning. På vintern finns det några saker att tänka på när det gäller driften av sprinklersystemet:

 • Temperaturen i sprinklerpumprummet bör vara minst 10 grader om pumpen är dieseldriven, eftersom diesel kan stelna i minusgrader och hindra pumpen från att fungera. Om pumpen är elektriskt driven kan temperaturen vara lägre, men inte under noll. Kontrollera att sprinklerpumprummet har fungerande värme och termometer och att utrymmet är isolerat från uteluften.
 • Vid minusgrader är det också en bra idé att säkerställa tillgången på vattenkällor – övervaka temperaturen i vattentankarna och anslut larmgränsen till underhållssystemen. Detta kommer att meddela dig om temperaturen sjunker för lågt. Om vattenkällan är öppet vatten, kontrollera att sugröret är tillräckligt djupt och skyddat vid frysning.
 • Matningsrör ovan jord måste spår värmas och vara välisolerade, eftersom de kan frysa och spricka i frost. Kontrollera också att det inte finns några läckor eller blockeringar i tilloppsrören.

Med dessa tips kan du hålla dina affärslokaler varma, säkra och fungerande även på vintern. Värmerelaterade skador är inte den enda risken som vintern kan innebära. Därför är det en bra idé att göra en omfattande riskbedömning och analys av företagets lokaler, utrustning och verksamhet, och att se till att du har ett tillräckligt försäkringsskydd för säkerhets skull.

Om du behöver hjälp  med riskhantering eller till exempel vill konkurrensutsätta ditt försäkringsskydd, vänligen kontakta oss med formuläret nedan.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.