Skip to main content Skip to main navigation

Expertrådgivning

Söderberg & Partners försäkringsmäklare erbjuder värdefulla råd och lösningar för alla typer av försäkringsrelaterade frågor och riskhantering.

Våra tjänster för kunder både inom affärsvärlden och offentliga myndigheter baseras på vår långa erfarenhet och vårt omfattande nätverk av internationella samarbetspartner. Våra försäkringsexperter kan alltid ge er professionell hjälp med försäkringsinköp, riskhantering och skadeanmälan.


Våra försäkringsmäklare kan hjälpa till med försäkringsofferter, från början till slut. Insamlande av information är en viktig grund för vårt arbete på Söderberg & Partners Group. Därför genomför vi analyser av olika försäkringsbolags finanser, villkor och skaderegleringshistoria. Vi sammanställer erbjudanden och skapar offerter åtföljda av expertråd om lämplig försäkringstäckning för våra kunder. Våra rekommendationer baseras alltid på kundens individuella preferenser och behov.


Ni kan också förlita er på vår yrkeskompetens när ni behöver ta reda på de huvudsakliga riskerna för ert företag. Vi går igenom alla finansiella, strategiska och driftrelaterade risker som är försäkringsbara och ger er en heltäckande rapport om er organisations riskprofil. På samma noggranna sätt hjälper vi er med vår gedigna yrkeskunnighet och kompetens för att ge råd under varje skede av en skadeanmälan.


Som försäkringsmäklare representerar vi alltid först och främst er – vår kund. Vi har inga finansiella kopplingar till några försäkringsbolag. Då ni får expertråd från våra kunniga försäkringsmäklare kan ni känna er säkra på att ni har att göra med en professionell expert som arbetar för att skydda er verksamhet.