Skip to main content Skip to main navigation

Vad gör en försäkringsmäklare?

Försäkringsmäklaren är alltid hundra procent på kundens sida och representerar inget försäkringsbolag. Försäkringsmäklaren bedömer försäkringsmarknadens utbud på ett helt oberoende sätt. Försäkringsmäklaren analyserar, bedömer samt vid behov konkurrensutsätter sina kunders försäkringar. När du har ett fortlöpande avtal med försäkringsmäklaren, sköter mäklaren dina dagliga löpande försäkringsärenden, rapporterar om hur ärenden framskrider och försäkrar att din verksamhet alltid är korrekt försäkrad.

Vakuutusmeklari on luottohenkilösi

Försäkringsmäklaren är din förtroendeperson

Din egen försäkringsmäklare är din förtroendeperson som du kan vända dig till i alla försäkrings- och skadeärenden. Mäklaren ger råd och hjälper dig gärna i alla ärenden. Genom din egen mäklare får du även direkt tillgång till vårt internationella nätverk. Från samma ställe får du alltså tryggheten hos personlig service samt förmånerna och styrkorna med en global verksamhet. Hos Söderberg & Partners betjänar vi lokalt på 16 orter och uppskattar personlig service.

Vakuutusmeklari on luottohenkilösi
Vakuutusmeklarilla on neuvotteluvoimaa

Försäkringsmäklaren har förhandlingsstyrka

Eftersom försäkringsmäklaren sköter granskningen, uppföljningen och rapporteringen som är kopplad till sina kunders ärenden för försäkringsbolagen, beviljar försäkringsbolagen olika mäklarrabatter till mäklarnas kunder. Försäkringsmäklaren är på grund av sin inköpsvolym en storkund ur försäkringsbolagets perspektiv, så mäklaren får ofta förhandlat produkthelheter som är förmånligare även vad gäller försäkringsvillkoren. Detta är en förmån som det lönar sig att utnyttja.

Vakuutusmeklarilla on neuvotteluvoimaa
Vakuutusmeklari tuntee toimialat

Försäkringsmäklaren känner branscherna

När försäkringsmäklaren sköter företagets försäkringsärenden kan du sova lugnt. Försäkringsmäklaren har erfarenhet av olika branscher. Mäklaren är specialiserad på att hjälpa till att identifiera riskerna inom din verksamhet och bransch. Våra försäkringsmäklare är en del av ett starkt internationell nätverk, som även har förhandlingsstyrka att komma överens om mer konkurrenskraftig prissättning och bättre försäkringsvillkor. Mäklaren identifierar även situationer där det kan vara förnuftigare att ta en rimlig risk än att ta en alltför dyr försäkring.

Vakuutusmeklari tuntee toimialat

Hurudana företag behöver en försäkringsmäklare?

Försäkringsmäklare finns inte endast till för stora företag. Mäklarna har många små och medelstora företag som kunder. Vi rekommenderar särskilt en mäklare om ditt företag äger dyr utrustning, maskiner, produktionslokaler eller annan särskild egendom, sysselsätter över 15 arbetstagare, gör underleverantörsavtal eller är verksamt på den internationella marknaden. Olika ansvar som är kopplade till branschen och försäkring av dem är också försäkringsmäklarens specialitet.

Vain ammattilainen voi olla vakuutusmeklari

Endast proffs kan vara försäkringsmäklare

Försäkringsmäklarens yrke är reglerat ända till EU-nivå. I Finland övervakas mäklarnas verksamhet av Finansinspektionen. Försäkringsmäklarens yrke anses vara så krävande att arbetet kräver försäkringsmäklarexamen. Endast en aktör som antecknats i Finansinspektionens register över försäkringsmäklare får använda benämningen försäkringsmäklare eller försäkringsombud. Söderberg & Partners är också medlem i Finland Försäkringsmäklarförbund (SVAM).

Vain ammattilainen voi olla vakuutusmeklari

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us