Söderberg & Partners, Meklaritalo, ITM Brokers, Semita och MSR Finser fusioneras

22 feb. 2023
De försäkringsmäklarföretag som är med i fusionen har redan tidigare varit en del av det nordiska Söderberg & Partners nätverket.

Det nya företaget Söderberg & Partners Oy fortsätter som en självständig finsk aktör, varav ungefär hälften ägs av dess anställda. Företaget är i fortsättningen en av Finlands största företagsförsäkringsmäklare med mer än 100 experter.

”Det fina med Söderberg & Partners är att det lägger vikt vid att engagera anställda genom innehav. Partners-ordet betyder ett verkligt partnerskap. På Söderberg & Partners arbetas det i alla länder i entreprenörskapsanda”, berättar Söderberg & Partners Oy:s VD Sari Harjunniemi.

”Redan nu kan man få toppklassig kundservice från oss. I framtiden kommer vi att ytterligare förbättra den goda kundupplevelsen genom att utveckla effektiviteten i våra kundtjänstprocesser och i våra nuvarande nättjänstlösningar. Fusionen kommer att ge företaget mer omfattande expertis och erfarenhet inom riskhantering och av flera olika försäkringstyper. Vi kan erbjuda våra kunder ett mycket varierat utbud av expertis både i Finland och utomlands”, gläder hon sig.

Söderberg & Partners är en nordisk koncern med över 2 500 anställda i sju olika länder. Under brändet agerar även försäkringsmäklarföretagen Rewenda, Suunta Meklarit, Finpremium och Finnrisk. Företaget agerar på 16 olika orter i Finland.

I samband med fusionen kommer även de av företaget ägda Benefit Advisors och Söderberg & Partners International Insurance (tidigare Optimum Insurance Consultants) att bli fusionerade i företaget.

En försäkringsmäklares arbetsbeskrivning är främmande för många

Trots att ungefär hälften av de finska företagen redan använder tjänster från försäkringsmäklare är yrket fortfarande främmande för många som fattar beslut i företagen.

”Vi ser till att kundens försäkringsärenden är i skick och försvarar kundens intressen utan att ta hänsyn till något specifikt försäkringsbolags försäljningsmål”, sammanfattar Harjunniemi.

”En försäkringsmäklare är en expert som är oberoende av försäkringsbolag och som sammanställer åt sin kund den bästa försäkringskombinationen från de tillgängliga alternativen och ser till att de valda lösningarna är konkurrenskraftigt prissatta. Ibland uppnås det bästa försäkringsskyddet genom att till exempel teckna försäkringar från flera olika försäkringsbolag. Mäklaren kan också hjälpa till med kundens skadeärenden. Under detta år har vi till exempel tagit ett till COVID-19-pandemin relaterat försäkringsbeslut till försäkringsnämnden för granskning och fått det resultat som kunden önskat sig”, berättar hon.

Försäkringsmäklarna hjälper sina kunder med riskhanteringsfrågor, analyserar nuvarande försäkringsskydd och jämför, konkurrensutsätter och tecknar försäkringar. De flesta försäkringsmäklare arbetar i flera år på olika försäkringsbolag innan deras mäklarkarriär. Av den anledningen har de en mycket mångsidig kunskap och erfarenhet av försäkringar.

I större mäklarföretag såsom på Söderberg & Partners arbetar mäklare ofta i expertgrupper på samma sätt som affärsjurister. På grund av detta kan en mäklare specialisera sig inom ett visst område som till exempel riskhantering, internationell försäkring eller personalförsäkring. En försäkringsmäklare kan endast agera då den är godkänd av Finansinspektionen.

Tilläggsuppgifter fås av

Sari Harjunniemi, VD, Söderberg & Partners Oy
sari.harjunniemi@soderbergpartners.com
tel. +358 45 675 1301

Söderberg & Partners Oy är en del av den internationella Söderberg & Partners -koncernen, som hör till Nordens största försäkringsrådgivnings- och försäkringsförmedlingsföretag. Till koncernens andra affärsområden hör bland annat kapitalförvaltning samt finansiell- och pensionsrådgivning. Koncernens omsättning är ca. 400 miljoner euro. Söderberg & Partners har ungefär 2 500 medarbetare, som jobbar på kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Holland, Luxembourg och Spanien. Koncernens mål är att växa och utöka sina tjänster i Finland kraftigt under de närmaste åren.