Söderberg & Partners säkrar 250 miljoner euro – målet är att expandera i Finland

17 feb. 2023
Företaget har satt upp ett mål om att bli Finlands största försäkringsmäklare genom att erbjuda lokal service med ett omfattande internationellt nätverk och leverera moderna lösningar och plattformar i våra kundprocesser.

Söderberg & Partners har beslutat att genomföra en riktad nyemission värd cirka 250 miljoner euro. Hela nyemissionen kommer att täckas av TA Associates, en tidigare investerare i Söderberg & Partners som sålde sin minoritetsposition i det nordiska finansrådgivningsbolaget till KKR under 2019. KKR förblir minoritetsaktieägare efter nyemissionen och kontrollen av företaget kvarstår hos dess grundare.

Målet att bli Finlands största försäkringsmäklare

Syftet med nyemissionen är att ge stöd till Söderberg & Partners fortsatta expansion i Norden, där Finland är en nyckelmarknad. Söderberg & Partners är för närvarande Finlands tredje största försäkringsmäklare, men vill bli nummer ett. Den finska organisationen befinner sig i slutskedet av en sammanslagning med flera finska mäklarföretag. Efter sammanslagningen har företaget inte bara tillgång till decennier av erfarenhet från försäkringsbranschen utan också ett omfattande nätverk av lokala kontor över hela Finland.

”Söderberg & Partners är den perfekta partnern för många kunder i Finland, eftersom vi erbjuder lokal service från en välbekant kontaktpunkt men också omfattande internationella nätverk. Vi är ett mycket innovativt och modernt företag jämfört med många andra aktörer i branschen. Vi tror att dessa faktorer kommer att ge oss en betydande tillväxt de närmaste åren”, säger Sari Harjunniemi, CEO, Söderberg & Partners i Finland.

”Efterhand som vi växer får våra experter bättre möjlighet till specialisering, och vi kan erbjuda våra kunder ännu mer djupgående expertis. Eftersom Söderberg & Partners-koncernens individuella länder verkar fristående kan vi skräddarsy våra tjänster specifikt utifrån den finska marknaden”, fortsätter hon.

Teknikdriven rådgivningsplattform nyckeln till framgång

Söderberg & Partners-verksamhetens ryggrad är den teknikdrivna rådgivningsplattformen som har visat sig vara en viktig framgångfaktor i alla länder företaget verkar i.

”Under de senaste åren har vi tagit flera viktiga steg i vår expansion utanför Sverige. För fem år sedan var Söderberg & Partners ”bara” branschledande i Sverige, men vår teknikdrivna rådgivningsplattform som kombinerar det bästa av både ”människa och maskin” har visat sig vara mycket framgångsrik även utanför Sverige. I dag är Söderberg & Partners också en etablerad nyckelaktör i Norge, Danmark, Finland och Nederländerna, och vi fortsätter att växa på alla dessa marknader. Vårt mål är nu att ytterligare påskynda vår expansion på dessa marknader och också etablera oss på helt nya marknader”, säger Gustaf Rentzhog, Söderberg & Partners koncernchef.

Affären väntar på godkännande från Finansinspektionen.

För mer information kontakta

Sari Harjunniemi
CEO, Söderberg & Partners Oy
sari.harjunniemi@soderbergpartners.com
Tel: +358 45 675 1301

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Head of Information, Söderberg & Partners 
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: +46 76- 149 50 05

Söderberg & Partners Oy är en del av den internationella koncernen Söderberg & Partners som är en av Nordens största leverantörer av försäkringsrådgivning och mäklartjänster. Bland koncernens övriga affärsområden kan nämnas kapitalförvaltning samt finansiell rådgivning och pensionsrådgivning. Företaget omsätter cirka 400 miljoner euro. Söderberg & Partners har cirka 2 500 medarbetare på kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Luxemburg och Spanien. Koncernens mål är en stark tillväxt och expansion av tjänsterna i Finland under kommande år.