Söderberg & Partners samlade in 96 289 euro för att donera till Solvatten

12 sep. 2023
Förra veckan anordnade vi en Hållbarhetsvecka, vars mål var att inspirera våra medarbetare att göra mer hållbara val i sin vardag. Tillsammans samlade vi poäng genom att klara så många hållbarhetsutmaningar som möjligt, och dessa poäng omvandlades till Solvatten, en innovation som ger rent vatten till allt fler människor runt om i världen med hjälp av solljus.

Hållbarhetsveckan fokuserade på ansvar och innovation

Under vår hållbarhetsvecka i september deltog anställda från våra kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Syftet med veckan var att inspirera och lära medarbetarna om ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar. Vi ville hjälpa våra medarbetare att förstå hela omfattningen av ämnet ansvar och inse hur små vardagliga val kan göra skillnad.

Utöver hållbarhet var temat för Hållbarhetsveckan i år innovation, vilket gav inspiration till veckans föreläsningar och workshops. De anställda fick höra forskaren Paulina Modlitbas föreläsning om hur artificiell intelligens kan användas för att simulera mer hållbara samhällen.

Den första analysen av Hållbar skadeförsäkring i Finland publicerades

För första gången under Hållbarhetsveckan publicerade vi analysen Hållbar skadeförsäkring i Finland. Analysen visar att hållbarhet ännu inte i stor utsträckning integrerats i försäkringsbolagens försäkringar i Finland.

"Försäkringsbolagens roll i klimatförändringarna är nyckeln. Genom att vidta förebyggande åtgärder kan de bidra till att minimera kostnaderna som orsakas av de allt vanligare extremväderhändelserna. Vi vill hjälpa försäkringsbolagen i det viktiga ansvarsarbete de gör och vi tror på samarbete och aktiv dialog i denna fråga. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med försäkringsbolagen så att vi ännu bättre kan förstå deras utmaningar och möjligheter", säger Joakim Seeberg, VD för Söderberg & Partners Oy.

Donation till Solvatten

Förutom föreläsningarna och workshops tävlade vi mot varandra i lag hela veckan i ansvarsutmaningar som minskar koldioxidavtrycket. Varje poäng vi samlade in gav mer pengar till vår donationspott.

Våra anställda samlade in hela 96 289 euro för att donera till Solvatten. Solvatten är en innovation som kan användas för att rena och värma vatten billigt med hjälp av solenergi. Innovationen möjliggör tillgång till rent och varmt vatten närmare hemmet för fler och fler människor runt om i världen.

Donationen vi samlat in motsvarar 882 Solvattenlösningar, som kommer att skänkas till människor i behov av rent vatten i Östafrika.

"Tack för det fantastiska engagemanget! Solvattenbehållaren som samlats in av Söderberg & Partners är snart på väg till Zambia. I Zambia skänker vi Solvatten i samarbete med Plan Zambia till de mest utsatta familjerna. Till exempel barnfamiljer med barn under 5 år och lokala små mödravårdskliniker. Donationen når nästan 5 000 personer och bidrar konkret till att undvika sjukdomar, minska användningen av ved, skydda skog och ge barn, framför allt flickor, mer tid att gå i skolan", säger Solvattens grundare Petra Wadström.

Vi är glada över hur aktivt vår personal gick med i utmaningen. Stort tack till alla som deltog!