Hållbara skadeförsäkringar 2023

Vi bedömer hållbarhetsaspekterna inom skadeförsäkringsrelaterad ansvarsanalys genom att utvärdera hur försäkringsbolag tar hänsyn till hållbarhetsaspekter inom skadehantering, sina egna inköp, anpassning till klimatförändringar och kapitalförvaltning. Vi bedömer också hur företagen ökar medvetenheten hos sina kunder och anställda om klimatpåverkan av skador som omfattas av försäkring samt deras påverkan på hållbar utveckling i allmänhet. Vi klassificerar företagen på varje område enligt trafikljusmodellen; röd, gul eller grön klassificering. Dessutom bedömer vi försäkringsprodukterna separat för företagsförsäkring, trafikförsäkring och transportförsäkring.

Omfattningen av analysen

I den rapport som rör skadeförsäkringar analyserar vi sex skadeförsäkringsbolag verksamma i Finland:

  • Fennia
  • If
  • Lähitapiola
  • Pohjantähti
  • Pohjola Vakuutus
  • Turva

Vad bedömer vi?

De försäkringskategorier vi bedömer är de mest efterfrågade av våra kunder, nämligen transportförsäkringar, trafikförsäkringar och företagsförsäkringar, där fokus inom den senare ligger på egendomsförsäkringar. Fokus ligger på produkterna snarare än företagen själva för att göra jämförelsen meningsfull och rättvis. Det är viktigt för våra försäkringsavtalskunder att kunna jämföra företag som erbjuder de försäkringar som kunderna köper. Därför har vi utarbetat relativa betyg för dessa tre områden och bedömt alla företag utifrån hur de hanterar sina försäkringspremier, samarbetar och delar information.

Hur utförs analysen?

I analysen bedömer vi hur skadeförsäkringsbolagen tar hänsyn till ansvarighet i skadehantering, inköp, anpassning till klimatförändringar och kapitalförvaltning samt hur företagen ökar medvetenheten hos sina kunder och anställda om klimatpåverkan av skador som omfattas av försäkringen och deras inverkan på hållbar utveckling i allmänhet.

Analysen baseras på offentligt tillgänglig information och data som vi har samlat in genom enkäter som vi har utvecklat själva och som riktas till företagen. Enkäterna innehåller detaljerade frågor om företagens arbete med ansvarighet. Baserat på svaren från enkäterna ställs ofta kompletterande frågor. Om ett företag har avstått från att svara på enkäten har vi använt offentligt tillgängliga informationskällor, som företagets webbplats.

Bedömningen av försäkringsbolagens arbete med ansvarighet på varje område är relativ, vilket innebär att företagens arbete med ansvarighet jämförs med andra företag. Enligt vår bedömning arbetar ett företag som har fått en grön betygssättning aktivt med ansvarsfrågor i större utsträckning än ett företag med en gul eller röd betygssättning.

Varför välja ett försäkringsbolag med en grön betygssättning på ett eller flera områden?

När du väljer ett försäkringsbolag med en grön betygssättning kan du vara säker på att företaget aktivt arbetar för att hantera och minimera de ansvarsrelaterade riskerna som din organisation kan möta. Genom att välja ett företag som tar ansvar i sin kapitalförvaltning kan du främja en mer hållbar framtid med hjälp av dina försäkringspremier. Försäkringsbranschen spelar en viktig roll både i hanteringen av de klimatförändringar som vi står inför och i övergången till en mer hållbar samhällsutveckling. När du väljer ett företag som aktivt delar information i branschgemensamma projekt stöder du utvecklingen inom hela branschen.

Se hela rapporten (pdf)