Kalle Mattila

matematiker
Kalle Mattila kan arbetsolyckfallsförsäkringen som sin egen bukbyte. Kalle hjälper våra kunder och mäklare t.ex. i olika rapporter och analyser, och är vår specialist på arbetsolyckfallsförsäkring.