Så här optimeras arbets­olycks­falls- och yrkes­sjukdoms­försäkringen

Många funderar säkert över hurdant mervärde en försäkringsmäklare kan ge, om företaget endast har obligatoriska försäkringar? Blygsamt sagt kan hen göra om och optimera hela försäkringsskyddet. Vanligtvis är resultatet förutom en kostnadseffektivare försäkringshelhet, även ett försäkringsskydd av högre kvalitet än tidigare.

Försäkringsmäklarens tjänster ger mervärde särskilt åt de organisationer vars verksamhet förknippas med många risker. I detta fall är även försäkringsbehoven ofta stora och komplexa. I denna artikel granskar vi emellertid mycket grundläggande försäkringsskydd och hur man kan optimera det.

Vi går igenom arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, som är obligatorisk för alla arbetsgivare i Finland. Hur är det möjligt att optimera till och med ett obligatoriskt försäkringsskydd? Det klarnar snart – fortsätt läsa!

Två prissättningsmodeller för arbetsolycksfallsförsäkringen

Såsom majoriteten av de som skaffat försäkringsskydd för en organisation vet, så tillämpar man två prissättningsmodeller på arbetsolycksfallsförsäkringar: tabellbaserad prissättning och specialtariffer.

När det gäller små företag, där det totala utbetalda lönebeloppet är relativt litet, används i regel en tabellbaserad premie som fastställts av försäkringsbolagen. Den tabellbaserade premien grundar sig i stort sett på lönekostnader och riskklassificeringen av det arbete som utförs i företaget (det vill säga en klassificering för hur mycket skador som sannolikt sker i arbetet ifråga).

När det gäller större företag används specialtariffgrunder. När försäkringspremien bildas på basis av specialtariffen ska företagets egen skadestatistik beaktas. När den egna skadestatistiken beaktas i bildandet av försäkringspremien, är prissättningsmodellen särskilt bra för de företag och organisationer där skador sker väldigt sällan.

Huvudregeln är att ju större del av riskerna försäkringstagaren själv bär*, desto mindre blir försäkringspremien (då skador utöver det normala** inte inträffar). Om företaget drabbas av onormala skador stiger premien beroende på hur stor del av risken företaget själv bär.

Frivilligt omfattas av specialtariffen?

En sak som många inte ännu insett är att du också kan byta frivilligt till specialtariffprissättning. När lönar det sig att byta prissättning? Det kräver redan en del kunskap. Eftersom situationerna alltid varierar mellan organisationer kan mäklaren hjälpa till med att bedöma ditt företag i dess olika utvecklingsskede, det vill säga när det lönar sig att hålla sig till den tabellbaserade premien och när det lönar sig att byta till specialtariffer.

Vid försäkringar med specialtariffer lönar det sig att komma ihåg att deras ”lönsamhet” baserar sig i en stor utsträckning på de egna arbetarskyddsverksamheten i företaget. När arbetarskyddet hanteras väl blir det färre skador och försäkringspremierna blir därmed mycket lägre.

Arbetarskyddsärenden är även en central del i arbetsbeskrivningen för försäkringsmäklare. Mäklare har erfarenhetsbaserad information om arbetarskyddet i olika branscher. Mäklare identifierar även ofta delar där man kunde göra tätare samarbete till exempel med beslutsfattarna i organisationen. Många försäkringsbolag vill gärna hjälpa till med att minska på deras kunders skador genom att erbjuda bl.a. olika utbildningar, information och stödåtgärder. Med hjälp av en mäklare får du även utnyttjat ditt partnerskap med försäkringsgivarna till fullo.

Risktagningsförmåga och -vilja bestämmer det slutliga resultatet

I praktiken är det alltså möjligt att balansera mellan att betala dyrare försäkringsavgifter nu och ta färre risker på företagets konto, eller spara på försäkringsavgifterna och ta en risk att möjligtvis senare bli den som betalar.

Detta är en diskussion där stödet från den egna försäkringsmäklaren är nödvändigt. Om vi tänker på grundtanken bakom försäkringar köper man trygghet och sinnesro med försäkringar. En verklig sinnesro kan endast uppnås när du vet vad du har försäkrat och varför och framför allt – vilka risker du själv bär.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.