Skip to main content Skip to main navigation

Utlandsuppdrag

Vi kan hjälpa företag då de sänder ut anställa för arbete och verksamhet på kontor och företag i andra länder. Sådana anställda kallas ”utsända”. Vi kan ge råd om vad som behövs för utflyttade och hjälpa till med försäkringar, tillstånd, ansökningar och visum som krävs för uppdraget.