Täcker företagets försäkring över­svämnings­skador?

Eftersom extrema väderförhållanden som orsakas av klimatförändringen blir allt vanligare är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid företagets försäkringsskydd mot översvämningar. Vid översvämningar kan materiella egendomsskador vara väldigt omfattande, både på fastigheten och annan egendom. Till exempel orsakade ett enda ösregn år 2007 i Björneborg skador som kostade mer än 20 miljoner euro.

Sedan början av år 2014 har finska staten inte längre ersatt skador som orsakas av exceptionella översvämningar på byggnader och lös egendom. Skördeförluster har inte heller ersatts med medel från ersättningssystemet som finansieras av staten sedan början av år 2016.

Översvämningar orsakar dock skador varje år i olika delar av Finland. I Finland finns 22 områden med betydande översvämningsrisk där översvämningar är ganska sannolika. Fem av riskområdena finns längs kusten och resten längs inlandsvatten. Risken för översvämning är störst i Björneborg och Rovaniemi.

Hur skyddar man sig mot översvämningar?

Hanteringen av översvämningsrisker är en omfattande och flerfasig uppgift. Faserna består av preliminär bedömning av översvämningsrisker, kartläggning och att utarbeta verksamhetsplaner. Dessutom lönar det sig för företaget att vara förberett med ett tillräckligt försäkringsskydd.

Det lönar sig att vara förberedd på översvämningar i företagets riskhanteringsplan, särskilt om ditt företag är verksamt på ett område med risk för översvämningar. Det är även bra att öva på hur man skyddar egendomen i en översvämningssituation tillsammans med personalen.

En erfaren försäkringsmäklare kan vara till stor hjälp vid skydd mot översvämningar. Förutom kompetens inom riskhantering har försäkringsmäklare även praktisk erfarenhet av att hantera olika slags skadesituationer.

Försäkringen ger sinnesfrid vid översvämningar

En typisk fastighetsförsäkring ersätter skador på byggnaden orsakade av ett försäkringsfall som bestämts som översvämning när det är fråga om ett plötsligt och oförutsett fenomen.

Majoriteten av egendomsförsäkringarna ersätter även skador till följd av en översvämning som beror på ösregn, snö som smälter, sjöar/vattendrag och markyta som stiger eller vatten som rinner in i byggnaden eller avloppet.

Det finns dock betydande skillnader i försäkringens ersättningsbarhet mellan olika försäkringsbolag. Det är bra att ta reda på hurdant skydd dina företagsförsäkringar har mot översvämningar redan när du skaffar försäkringen.

Beroende på försäkringsbolaget finns det även skillnader mellan huruvida företagets egendomsförsäkring även täcker skador som orsakas på byggnader utanför fastigheten, såsom båthus, växthus och egendomen i dem.

Vanligen dyrast med avbrott i verksamheten

När en översvämning orsakar egendomsskador skapas även indirekta kostnader eftersom verksamheten måste avbrytas tillfälligt. Därför är det bra om företaget har ett tillräckligt försäkringsskydd mot avbrott.

Avbrottsförsäkringen säkerställer att företagets grundfunktioner kan fortsätta och att företaget har förberett sig på kostnader som orsakas av tillfälliga arrangemang.

Försäkringsmäklaren hjälper till med att bestämma förmånerna för olika avbrottsförsäkringar samt säkerhetsinnehållet och försäkringsbeloppet. Dessutom ingår det i försäkringsmäklarens arbete att ta reda på varifrån man kan få den bästa lösningen för kundens behov. Om skadan sker är det kundens fördel att ta del av försäkringsmäklarens expertis på kundens sida av förhandlingsbordet.

Tips – så här minskar du skaderiskerna vid en översvämning

Vi har sammanställt några tips så att du kan förbereda dig på översvämningsrisker på förhand:

  • Kontrollera företagets försäkringsskydd. Täcker företagets försäkringsskydd översvämningsskador och är skyddet tillräckligt omfattande med hänsyn till risken?
  • Har företagets lokaler en källare? Gå igenom källarens fönster, dörrar och genomföringar och säkerställ att de har skyddats tillräckligt bra. Förvara inte värdefull eller oersättlig egendom i källarvåningen. Kontrollera och rensa alla golvbrunnar, avlopp och stuprör. Förvara inte lösöre på golvet utan lyft upp det minst 10 cm ovanför golvytan.
  • Gör följande skyddsåtgärder om översvämningsskadan redan har skett:
  • Flytta bort fuktkänsliga föremål från områden dit vattnet kan rinna.
  • Försök undvika ytterligare skador, till exempel genom att begränsa elförsörjningen i områden där den kan orsaka skada för personer eller egendomen.
  • Pumpa bort vatten som kommit in om det är möjligt.
  • Ta bilder på översvämningen och den skadade egendomen i en så stor omfattning som möjligt. Bedöm och dokumentera översvämningens orsak och händelsens plötslighet samt oförutsägbarhet.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.