Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Organisation

Söderberg & Partners Finland har som huvudsaklig uppgift att erbjuda professionella försäkringsförmedlingstjänster för finländska organisationer, myndigheter och företag med verksamhet i Finland och på internationella marknader samt för internationella företag med verksamhet i Finland. Vi har ett nära samarbete med ett världsomfattande nätverk av försäkringsmäklare vilket ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder tillgång till globala marknader. Förutom vår omfattande internationella service har vi även skaffat oss ett högt anseende för våra lokala och personliga arbetsmetoder.

Ledning

Söderberg & Partners Finland är ett konsortium bestående av flera väletablerade finländska försäkringsmäklarföretag som är kända för sin omfattande erfarenhet och expertis: Benefit Advisors, Suunta Meklarit, ITM Brokers, Finnrisk, Meklaritalo, MSR Finser, Optimum Insurance Consultants, Rewenda, Semita och Finpremium. Söderberg & Partners inhemska nätverk driver verksamhet på tio kontor spridda över landet. 

Söderberg & Partners International

Söderberg & Partners Finland är en del av den internationella företagsgruppen Söderberg & Partners Group som är en av Nordens ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Läs mer

Juridisk information

Vissa av Söderberg & Partners verksamheter kräver tillstånd vilket gör att företaget måste uppfylla ett antal förpliktelser som företag och gentemot sina anställda för att kunna bedriva sin verksamhet. För att distribuera försäkringar och ge finansiell rådgivning krävs bland annat bred kunskap om försäkringar, relevanta juridiska och ekonomiska kunskaper samt praktisk erfarenhet. Alla Söderberg & Partners rådgivare har adekvat utbildning och erfarenhet.

Läs mer
Kontakta oss