Skip to main content Skip to main navigation

Organisation

Viktig information om din rådgivare

Vissa av Söderberg & Partners verksamheter kräver tillstånd vilket gör att företaget måste uppfylla ett antal förpliktelser som företag och gentemot sina anställda för att kunna bedriva sin verksamhet. För att distribuera försäkringar och ge finansiell rådgivning krävs bland annat bred kunskap om försäkringar, relevanta juridiska och ekonomiska kunskaper samt praktisk erfarenhet. Alla Söderberg & Partners rådgivare har adekvat utbildning och erfarenhet.

Läs mer
Kontakta oss