Skip to main content Skip to main navigation

Tryckeriet Waasa Graphics värdesätter försäkringsmäklarens objektivitet

Waasa Graphics blev kund hos Söderberg & Partners efter att man hade bytt försäkringsbolag två gånger i hälarna på en bekant kontaktperson. När denna blev försäkringsmäklare bekantade sig företaget med försäkringsmäklarens verksamhetssätt och tjänster. Man konstaterade att man i alla fall inte går miste om något genom att använda en mäklare – tvärtom.

Familjeföretag har sällan extra personer som kan sköta försäkringsärenden och ingen har egentligen tid att följa försäkringsskyddets utveckling. Försäkringarna rullar på, försäkringsavgifterna betalas och i något skede märker man att priserna har trissats upp.

– Alla vet hur det är att arbeta som verkställande direktör för ett litet familjeföretag: du ansvarar för försäljningen, marknadsföringen, personaladministrationen och ibland även för fastighetens gårdsområden. Eftersom du inte har extra tid eller resurser, behöver du en pålitlig person som tar hand om försäkringsskyddet, konstaterar Waasa Graphics verkställande direktör Magnus Stenström.

Man behöver inte vara rädd för försäkringsmäklaren

Enligt Stenström kan många tycka att det formella ordet försäkringsmäklare låter skrämmande. Han rekommenderar däremot varmt mäklarens tjänster.

– Man associerar lätt till en dyr tjänst. En yrkeskunnig försäkringsmäklare tänker emellertid alltid på kundens intressen. Mäklaren ser till man inte betalar för onödiga försäkringar, men att allt väsentligt är försäkrat, beskriver Stenström.

– Försäkringsmäklaren bedömer nämligen försäkringsskyddet helt objektivt och inte utgående från ett försäkringsbolags försäljningsmål. Mäklaren har alltid som mål att förhandla fram konkurrenskraftiga priser.

Inom tryckeribranschen är maskininvesteringarna avsevärda

Numera ser Stenström behändigt hela försäkringsskyddet i mäklarens e-tjänst, där det även är lätt att fylla i skadeanmälningar. Enligt honom kunde tjänsten inte vara mer behändig och lättanvänd.

Mångsidiga försäkringar är livsviktiga för Waasa Graphics som är verksamt inom tryckeribranschen. Investeringar i tryckpressar är betydande, vilket gör att värdet på företagets fasta tillgångar stiger lätt. Konkurrensen är hög inom branschen och det finns många tjänsteleverantörer.

På grund av den höga konkurrensen spelar även avbrottsförsäkringar en central roll inom tryckeribranschen. En maskinskada som leder till att den är avstängd i en månad gör ett djupt hål i kassaflödet. Att reparera maskinerna kräver även särskild yrkeskompetens och är därför ganska dyrt.

Waasa Graphics

Waasa Graphics är ett modernt tryckeri, som är specialiserat på högklassiga trycksaker samt utmärkt kundservice. Ansvarsfullhet är centralt i familjeföretaget. Waasa Graphics har också alltid investerat i den nyaste tryckpress- och efterbehandlingstekniken för att både kundernas höga kvalitetskrav och kriterierna för Svanenmärket som företaget beviljats ska uppfyllas.

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us