Skip to main content Skip to main navigation

Serlachiusmuseerna har redan under flera år förlitat sig på försäkringsmäklare

Söderberg & Partners har haft nöjet att sköta de ansedda Serlachiusmuseernas försäkringsskydd redan under flera års tid. Serlachiusmuseerna är med finländska mått mätt ett mycket fint och annorlunda ställe, som det har varit ett nöje att samarbeta med.

Serlachiusmuseerna Gösta och Gustaf utgör museihelheten i Mänttä-Vilppula. I museet Göstas lokaler finns även en fine dining-restaurang. På museiområdet finns dessutom ett konstnärsresidens.

Serlachiusmuseerna har ett kontinuerligt avtal med Söderberg & Partners om skötseln av försäkringar och försäkringsskyddet har också uppdaterats och kontrollerats då och då. Konstverken är överhuvudtaget relativt värdefulla och kräver också flera särskilda åtgärder vad gäller transport, förvaring och hantering.

– En del av verken omfattas av vår helhetsförsäkring och sedan har vi separata försäkringar för utställningar och vissa verk, berättar Serlachiusmuseernas finansdirektör Juha Roponen.

Monet-målningens äkthet avslöjades med vetenskapliga undersökningar

Ett av Serlachiusmuseernas mest kända verk är det mycket värdefulla konstverket Höstack i aftonsol av Claude Monet som funnits i Serlachius-stiftelsens samlingar sedan slutet av 1950-talet.

– Eftersom målningen inte har någon synlig signatur, kunde man fastställa dess äkthet först år 2015, minns Roponen.

Jyväskylä universitets hyperspektralkamera avslöjade då Monets namn och årtalet 1891 under ett lager av målarfärg. Även analyser av pigment och tygfibrer fastslog att verket verkligen är en Monet.

– Äktheten kunde bevisas först nu, eftersom lämplig forskningsteknik inte hade utvecklats tidigare, förklarar Roponen.

Försäkringsskydd ända från utlandet

I konstvärlden hittas lämpligt försäkringsskydd inte nödvändigtvis innanför Finlands gränser. Serlachius har skaffat försäkringsskydd exempelvis från Norge via Söderberg & Partners internationella nätverk. Utöver konstverken och utställningarna har Serlachiusmuseerna även försäkrat bland annat sina historiska museifastigheter i Mänttä.

Roponen berättar att han redan under flera års tid har varit mycket nöjd med samarbetet. Hans kontaktperson Markku Rantanen berättar att det har varit en glädje att få besöka Serlachiusmuseerna i samarbetets tecken och rekommenderar besöksmålet för alla.

Serlachiusmuseerna

Konstmuseet Gösta har verkat sedan 1945 i Joenniemi herrgård som bergsråd Gösta Serlachius lät bygga som sitt representationshem. Utställningarna i Serlachiusmuseet Gustaf hänför sig till pappersindustrins historia och till konsten. Redan museibyggnaden, det före detta huvudkontoret för skogsbolaget, är en sevärdhet i sig. På Serlachiusmuseerna arbetar över 50 fastanställda och cirka 20 del- eller visstidsanställda. Museerna upprätthålls av Gösta Serlachius konststiftelse, som sköter och upprätthåller Gösta Serlachius konstsamling.

https://serlachius.fi/sv/

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us