Skip to main content Skip to main navigation

Kera Group tar hjälp av mäklare för att jämföra försäkringar

Kera Group skötte tidigare försäkringsskyddet själv. Snart konstaterade man emellertid att det inte är så enkelt att konkurrensutsätta försäkringar som det till en början kan verka.

– Att konkurrensutsätta försäkringar var svårt och arbetsdrygt, eftersom det var väldigt svårt att jämföra anbud från olika försäkringsbolag. Till exempel var detaljerna i försäkringsvillkoren väldigt varierande. Vi konstaterade att vi behöver en expert inom försäkringsbranschen att sköta saken och vände oss då till Söderberg & Partners, berättar Kera Groups verkställande direktör Seppo Nieminen.

Företaget framställer rökluckor, takljuskupoler samt olika andra lösningar för hem och boende, såsom trapetstak och terrassglas under produktnamnen Keraplast och Keravent.

Produktansvarsförsäkring är ett av de viktigaste skydden

Kera Groups expertis baserar sig speciellt på rökventilation som främjar brandsäkerheten, så försäkringar har en mycket central roll i företagets produktionsverksamhet.

– Jag skulle säga att våra viktigaste försäkringar är produktansvarsförsäkringen samt ansvarsförsäkring för verksamheten.

Inom företaget som tillverkar produkter för brandsäkerhetsbranschen är riskhantering som ett naturligt kontinuum särskilt nära hjärtat även inom den egna verksamheten. Kera Group har gått igenom till exempel olika riskscenarier inom sin egen verksamhet tillsammans med försäkringsmäklaren. Därigenom har man kunnat förbättra riskhanteringen och anpassa försäkringsskyddet.

Man har även använt försäkringsmäklarens expertis för att bedöma riskhanteringen vid stora projekt samt för att allmänt kartlägga affärsverksamhetens risker.

Hjälp av experter på internationell försäkring

Utöver Finland är Kera Group verksamt i Ryssland, Baltikum, Polen, Sverige, Norge och Danmark via sina sammanlagt nio dotterbolag, så företaget har en ganska stor försäkringshelhet för internationell verksamhet. Vid internationell försäkring utnyttjar Kera Group även Söderberg & Partners experter inom internationell försäkring som har nära samarbete med företagets controller.

Seppo Nieminen uppskattar den enkla personliga servicen och uträttar vanligtvis ärenden direkt med sin egen försäkringsmäklare.

– Samarbetet har varit mycket flexibelt och smidigt, saker och ting löser sig snabbt. Mäklaren ser också till att vi hela tiden hålls uppdaterade. Om jag själv inte har tagit kontakt på en tid, tar mäklaren kontakt med mig. Man har aktivt sökt nya alternativ till oss, eftersom mäklaren hela tiden följer med branschens utveckling, beskriver Nieminen.

Kera Group

Kera Group är ett internationellt företag som framställer rökventilation som främjar brandsäkerheten samt lösningar för dagsljus under produktnamnen Keravent och Keraplast. Huvudprodukter är rökluckor, takljuskupoler samt olika andra lösningar för hem och boende, såsom trapetstak, terrasser och terrassglas. Det nästan 50-åriga bolaget har sin hemort i Orimattila, men utöver hemlandet är Kera Group även internationellt verksamt via sina nio dotterbolag. I Finland sysselsätter Kera Group över 260 personer.

www.keragroup.fi

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us