Skip to main content Skip to main navigation

Juustoportti värdesätter försäkringsmäklarens breda perspektiv

Söderberg & Partners har haft nöjet att hjälpa Juustoportti med försäkringsärenden under flera års tid. Juustoportti beslöt sig för att använda en mäklare bland annat för att mäklarbyrån redan hade kunskap om branschen.

– Vi använder försäkringsmäklare, eftersom mäklaren har ett brett perspektiv och en bred erfarenhet av olika försäkringar samt hela försäkringsbranschen, berättar Juustoporttis verkställande direktör Timo Keski-Kasari.

– Mäklaren har regelbunden kontakt till flera försäkringsbolag och är bland de första som hör om nyheter och förändringar. Mäklaren har även ett omfattande nätverk av kontakter inom branschen.

Juustoportti har sammanlagt 12 fungerande bolag, så det finns även mycket att försäkra. Till bolagens verksamhet hör till exempel stora maskininstallationer, utvidgningar, ansvarsfrågor samt förvaltningens ansvarsförsäkring. Söderberg & Partners har haft som mål att fungera som en samarbetspartner som stödjer Juustoporttis framgång.

Personlig service är viktigt

Enligt Keski-Kasari är en egen kontaktperson en livsviktig sak. Han har kontakt med sin egen kontaktperson i alla försäkringsfrågor.

– Annars skulle man inte ha så stor nytta av det här. Jag har inte tid att stå i telefonkö eller söka igenom webbsidor.

Eftersom verksamheten är mångsidig kräver försäkringsskyddet ofta övervägning, diskussioner och jämförelser för att man ska hitta rimliga och fungerande lösningar. Keski-Kasari rekommenderar också användningen av försäkringsmäklare för den omfattande expertisens skull.

– Det lönar sig inte att använda en mäklare endast för konkurrensutsättningen. Mäklaren erbjuder nämligen expertis, konstaterar han.

Juustoportti

Juustoportti är ett mejeri i Jalasjärvi som under femtio år har vuxit från ett litet gårdsysteri till ett företag som sysselsätter cirka 300 personer. Utöver mejeri- och ysteriverksamheten har företaget café-restauranger i Jalasjärvi, Mäntsälä, Kuopio och Kärsämäki, samt Kasvis Galleria i Kuopio som framställer livsmedelsprodukter. Juustoportti är ett av Finlands modernaste mejerier vad gäller produktionstekniken.

juustoportti.fi

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us