Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringsmäklaren hjälpte Sällis Gård Oy i en skadesituation

När ett litet företag inte har några extra resurser alls är det tur att det finns någon annan som kan sköta den utmanande och arbetsamma skadeprocessen. Så gick det till för Sällis Gård när företagets lantbruksbyggnad brann på grund av ett elfel hösten 2020.

–Som tur hade vår samarbetspartner nyligen tipsat oss om en mycket bra försäkringsmäklare som vi beslöt oss för att ta till hjälp för att reda ut skadesituationen, berättar Sällis Gårds företagare Nina och Kim Wickström.

–Vi behövde själva inte ha någon kontakt med försäkringsbolaget, eftersom försäkringsmäklaren tog hand om hela processen alltifrån skadeanmälan till ersättning under ”nyckelfärdig”-principen.

Hela processen inkluderade slutligen många olika faser alltifrån skadeanmälan till inventarieförteckning, utkontraktering av ombyggnad till förhandlingar med försäkringsbolaget samt kontroll av fakturor till administration av hela helheten.

Ofta blir man tvungen att förhandla om skadans detaljer med försäkringsbolaget. Till och med när skadan är relativt enkel, tar det mycket tid att utarbeta en inventarieförteckning och övrig dokumentation.

–Utan en försäkringsmäklare som förstod sig på branschen och lantbruket skulle Sällis Gård ha varit illa ute, konstaterar ägarna.

–Nu förstår vi verkligen hur mycket en mäklare kan vara till hjälp i skadesituationer. Vi rekommenderar varmt försäkringsmäklare även till andra lantbruksföretagare.

Sällis Gård

Sällis Gård är ett lantbruksföretag i Sibbo i Nyland som är specialiserat på mjölkproduktion och uppfödning av mjölkboskap redan i flera generationer. Företaget ägs av Nina och Kim Wickström.

 

Kontakta oss