Skip to main content Skip to main navigation

Förvärvsgranskning för arbetsförmåner

Vid ett förvärv eller en fusion mellan två eller flera företag kan vi hjälpa till att anpassa arbetsförmåner och genomföra en försäkringsrevision. Revisionen hjälper företaget att upptäcka kostnadsbesparingar samt befintliga försäkringars fördelar och eventuella brister vad gäller belopp och gränser.