Tryckeriet Waasa Graphics värdesätter försäkrings­mäklarens objektivitet

Waasa Graphics blev kund hos Söderberg & Partners efter att man hade bytt försäkringsbolag två gånger i hälarna på en bekant kontaktperson. När denna blev försäkringsmäklare bekantade sig företaget med försäkringsmäklarens verksamhetssätt och tjänster. Man konstaterade att man i alla fall inte går miste om något genom att använda en mäklare – tvärtom.

Familjeföretag har sällan extra personer som kan sköta försäkringsärenden och ingen har egentligen tid att följa försäkringsskyddets utveckling. Försäkringarna rullar på, försäkringsavgifterna betalas och i något skede märker man att priserna har trissats upp.

– Alla vet hur det är att arbeta som verkställande direktör för ett litet familjeföretag: du ansvarar för försäljningen, marknadsföringen, personaladministrationen och ibland även för fastighetens gårdsområden. Eftersom du inte har extra tid eller resurser, behöver du en pålitlig person som tar hand om försäkringsskyddet, konstaterar Waasa Graphics verkställande direktör Magnus Stenström.

Man behöver inte vara rädd för försäkringsmäklaren

Enligt Stenström kan många tycka att det formella ordet försäkringsmäklare låter skrämmande. Han rekommenderar däremot varmt mäklarens tjänster.

– Man associerar lätt till en dyr tjänst. En yrkeskunnig försäkringsmäklare tänker emellertid alltid på kundens intressen. Mäklaren ser till man inte betalar för onödiga försäkringar, men att allt väsentligt är försäkrat, beskriver Stenström.

– Försäkringsmäklaren bedömer nämligen försäkringsskyddet helt objektivt och inte utgående från ett försäkringsbolags försäljningsmål. Mäklaren har alltid som mål att förhandla fram konkurrenskraftiga priser.

Inom tryckeribranschen är maskininvesteringarna avsevärda

Numera ser Stenström behändigt hela försäkringsskyddet i mäklarens e-tjänst, där det även är lätt att fylla i skadeanmälningar. Enligt honom kunde tjänsten inte vara mer behändig och lättanvänd.

Mångsidiga försäkringar är livsviktiga för Waasa Graphics som är verksamt inom tryckeribranschen. Investeringar i tryckpressar är betydande, vilket gör att värdet på företagets fasta tillgångar stiger lätt. Konkurrensen är hög inom branschen och det finns många tjänsteleverantörer.

På grund av den höga konkurrensen spelar även avbrottsförsäkringar en central roll inom tryckeribranschen. En maskinskada som leder till att den är avstängd i en månad gör ett djupt hål i kassaflödet. Att reparera maskinerna kräver även särskild yrkeskompetens och är därför ganska dyrt.

Waasa Graphics

Waasa Graphics är ett modernt tryckeri, som är specialiserat på högklassiga trycksaker samt utmärkt kundservice. Ansvarsfullhet är centralt i familjeföretaget. Waasa Graphics har också alltid investerat i den nyaste tryckpress- och efterbehandlingstekniken för att både kundernas höga kvalitetskrav och kriterierna för Svanenmärket som företaget beviljats ska uppfyllas.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.