På Staffpoint är försäkringsmäklaren ledningens förtroendeperson

I bemannings- och rekryteringsföretaget Staffpoint är Söderberg & Partners försäkringsmäklare en så viktig expert att mäklaren är med i styrgruppen för arbetsförmåga tillsammans med företagets egna ledare samt representanter för företagshälsovården och pensionsförsäkringsbolaget.

Staffpoint har tillsammans med sin mäklare systematiskt arbetat för att minska kostnaderna för sina olycksfallsförsäkringar under flera års tid.

– Under de senaste sex åren har de årliga kostnaderna för våra arbetsolycksfallsförsäkringar minskat från 1,2 miljoner euro till 280 000 euro genom rationalisering och genom att konkurrensutsätta våra lösningar. För oss har den där minskningen på över 900 000 euro varit mycket betydande, berättar Staffpoint-koncernens personalchef Tiina Forsbom.

I en stor koncern spelar systematisk uppföljning en viktig roll

Till Staffpoint-koncernen hör sammanlagt över 60 företag, varav bemannings- och rekryteringsföretaget Staffpoint Oy är det mest kända i Finland.

Koncernens företag erbjuder utöver bemannings- och rekryteringstjänster även bland annat experttjänster för personaladministration och arbetshälsa samt programvara för personaladministration. Koncernen administrerar en mycket omfattande försäkringshelhet.

Forsbom upplever att systematisk uppföljning är viktigt vid utvecklingen och optimeringen av hela försäkringsskyddet i en så här stor koncern. På Staffpoint följer man varje månad ett flertal olika indikatorer i rapporteringen som utarbetats av mäklaren.

En faktor som följs upp är till exempel arbetsolycksfallens skadeutveckling. Uppföljningen hjälper till att observera avvikelser så att man kan ta tag i saken i god tid. Den försäkrar också att försäkringsskyddet går åt rätt håll. Staffpoint analyserar och optimerar också sitt försäkringsskydd samt dess kostnader väldigt noga med mäklarens hjälp.

Vid utlåning av arbetskraft är arbetarskyddsansvaret delat

Speciellt inom bemanningsbranschen finns många rörliga delar, eftersom hyrpersonalen arbetar med mycket varierande arbetsuppgifter på tusentals olika arbetsplatser hos Staffpoints kunder runtom i Finland.

Hyrpersonalen är anställda av Staffpoint, varpå kostnaderna för olycksfall som inträffar i arbetet ska betalas ur Staffpoints försäkringsskydd. Ansvaret för arbetarskyddet är alltså uppdelat mellan Staffpoint och dess kundföretag.

– Ett speciellt drag inom denna bransch, är att vi betalar kostnaderna för arbetsolycksfall, men vi kan inte göra mycket för att påverka arbetsförhållandena. Våra kunder är däremot mycket medvetna om riskhantering, berömmer Forsbom.

– Riskhanterings- och arbetarskyddsprocesser varierar emellertid i viss grad på olika arbetsplatser.

Mäklaren är ledningens trogna rådgivare

Staffpoint blev kund hos försäkringsmäklaren på initiativ av sin tidigare finansdirektör. Den dåvarande finansdirektören hade goda erfarenheter av den expertis och stöd man erhållit i försäkringsärenden.

Försäkringsmäklaren bland annat konkurrensutsätter försäkringar, hjälper till att skapa försäkringslösningar i enlighet med företagets behov samt uppdaterar och skaffar försäkringar i samarbete med försäkringsbolaget samt gör andra nödvändiga ändringar i försäkringsskyddet. Dessutom konsulterar och råder mäklaren i alla försäkringsärenden.

– Vi kan lita på vår försäkringsmäklare och han hjälper oss alltid oberoende vad det handlar om, berättar Forsbom.

– Vår kontakt är väldigt otvungen och enkel. Jag kan alltid ringa upp och fråga om jag kommer på något och snabbt få ett svar. Materialet som mäklaren producerar är också alltid väldigt högklassigt och pålitligt, säger hon tacksamt.

Staffpoint

Staffpoint är Finlands största bemannings- och rekryteringsföretag som årligen sysselsätter tusentals personer vid kundföretagens verksamhetsställen runtom i Finland.

StaffPoint-koncernens kärna utgörs i Finland av bemannings- och rekryteringsbolaget StaffPoint Oy, coachningsföretaget Spring House Oy samt Saima Soft Oy som är specialiserat på HR-programvaruutveckling. Därtill består koncernen av StaffPoint SLU som är verksamt i Spanien samt StaffPoint Oü som är verksamt i Baltikum.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.