En mångsidig och lokal service imponerade fastighetsbolaget Ebba Fastigheter

Ebba från Jakobstad använde förr en mäklare genom ett fastighetskontor. När försäkringsförvaltningen övertogs av bolaget ville man hålla fast vid den beprövade tjänsten. Ebba blev kund hos Söderberg & Partners för två år sedan.

Enligt Ebbas VD Åsa Björkman är det bästa med deras försäkringsmäklare ett kundorienterat och förutseende arbetssätt.

”Försäkringsmäklaren ligger alltid ett steg före oss. Till exempel kommer allt material vi behöver för bokslutet precis när vi behöver det utan att vi blir tvungna att be om det, berättar Björkman.

Ebba Fastigheter är ett av staden Jakobstad ägt fastighetsaktiebolag med ca 620 hyresbostäder och lokaler för offentlig service i olika delar av staden. Ebba utnyttjar försäkringsmäklarens hjälp som en rådgivare i såväl försäkringsfrågor som i skötseln av dagliga ärenden.

Konkurrensutsättning sparar pengar

Ebba konkurrensutsatte sina försäkringar med bra resultat. Med hjälp av konkurrensutsättningen genomfört av försäkringsmäklaren kommer företaget att spara över 20% i årliga kostnader i framtiden.

Björkman tycker att ur Ebbas synvinkel var själva processen väldigt smidig och enkel.

”För oss var konkurrensutsättningen lätt. Vi fick färdigt ifyllda underlag att se över och vi lade endast till ett fåtal detaljer. Sedan tog mäklaren hand om processen och kontaktade oss vid behov i olika skeden av processen. Slutresultatet var i linje med våra förväntningar”, säger hon.

Omfattande försäkringshelhet är en fördel när man förstår att använda den

Tidigare var Ebbas försäkringsskydd decentraliserad till nästan alla försäkringsbolag i Finland. I samband med konkurrensutsättningen förenklades försäkringshelheten.

Ebbas försäkringshelhet bestod tidigare av flera olika skyddslösningar som man hade tagit under årens lopp. Försäkringarna hade olika försäkringsvillkor, självriskbelopp samt andra detaljer. Samarbetet med försäkringsmäklaren har gjort helheten tydligare, till exempel genom att minska variationen i självriskandelarna.

Offentliga upphandlingar kräver vissa urvalskriterium. Därför blir det komplicerat om man väljer det billigaste företaget för varje försäkrad adress. Nuförtiden har Ebba bara ett försäkringsbolag, till vilken det i huvudsak är mäklaren som håller kontakt.

”Försäkringarna får inte vara så komplicerade att de är svåra att använda. Visserligen stödjer försäkringsmäklaren oss även vid behov i skadesituationer”, funderar Björkman.

Lokal service på eget modersmål är en avgörande fördel

För Björkman har det även varit viktigt att man får service på eget modersmål.

”För mig som svenskspråkig är försäkringsmäklarens tvåspråkiga service en avgörande fördel”, säger hon.

”Vår disponent är finskspråkig och jag har svenska som modersmål. Det är behändigt att försäkringsmäklaren kan ge service på båda språken och kan branschens terminologi både på finska och svenska.”

Eftersom Ebba är ett fastighetsbolag, är dess objekt mycket varierande. Ofta kräver försäkringsärenden även besök vid objekten. Därför har det underlättat det dagliga arbetet att försäkringsmäklaren finns nära till.

Försäkringsärendena ger upphov till frågor som personalen på Ebba eller disponentbyrån lätt kan ställa mäklaren. Hos Ebba utnyttjar man också mäklarens expertis när det är fråga om speciella objekt.

”Våra objekt varierar från nya byggnader till skyddade historiska fastigheter, vilka har väldigt annorlunda försäkringar. Mäklaren ger råd hela tiden och planerar hur man ska försäkra olika saker”, säger Björkman.

Ebba Fastigheter

Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy är ett av staden Jakobstad helägt fastighetsaktiebolag med ca 620 hyresbostäder. Till Ebbas fastigheter hör såväl hyres-, flervånings- som radhusfastigheter på olika håll i staden, bl.a. i centrum, Skata, Sveden, Baggholmen och Östermalm. Till Ebbas fastigheter hör även offentliga servicelokaler, såsom daghem samt stödboenden.

ebbafastigheter.fi

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.