Hos Enmac är tidsbesparing ett viktigt skäl till att man använder en försäkringsmäklare

”Som företagsledare måste man fokusera på affärsverksamheten och dess utveckling. Då kan man inte sköta försäkringsfrågor på heltid”, konstaterar Enmac Oy:s VD Juha Ritala.

Enmac är ett konsultföretag som tillhandahåller experttjänster för industrin och systemleveranser. Företaget började som en ingenjörsbyrå, men under årens lopp har affärsverksamheten ständigt utökats.

Numera finns kunderna inom nästan alla branscher, åtminstone indirekt. De huvudsakliga kunderna är teknikindustrin och energiindustrin. Vanligtvis kommer lösningarna via uppdragsgivarna även ut på den internationella marknaden.

Försäkringsmäklaren skapar klarhet i försäkringen

I Enmacs affärsverksamhet är den viktigaste försäkringen en ansvarsförsäkring för konsultverksamhet. Med hjälp av ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet försäkrar företaget sitt eget arbete mot misstag och detta är viktigt, eftersom mänskliga misstag kan bli dyra.

”Ett betydande designfel kan i värsta fall följa med ända till tillverkningen. Inom vår bransch är vissa försäkringar även ett villkor för upphandlingskontrakten”, konstaterar Ritala.

Företagets affärsverksamhet är bred och kräver mångsidigt försäkringsskydd, ofta även med kort varsel. Ibland har kunderna särskilda krav som kräver mäklarens hjälp.

”Ofta uppstår situationer och behov snabbt i anknytning till projekten och dessa måste åtgärdas omgående. Jag uppskattar att jag har tillgång till en utsedd kontaktperson, som är lätt att få tag på”, konstaterar Ritala.

Enmac har en mäklare inte enbart för tidsbesparingens skull, utan även för expertisen. Enligt Ritala, som tidigare uträttade ärenden direkt med försäkringsbolagen, är det som kund hos en mäklare betydligt lättare och tydligare att sköta försäkringsärenden.

Utmärkta resultat från konkurrensutsättningar

Ritala och hans mäklare planerar ofta det kommande årets behov på ett årsmöte som hålls kring budgeteringen. Då går man igenom det gångna året och planerar inför det kommande.

”Vi går igenom det kommande årets affärsplan och därtill hörande försäkringsbehov. Befintliga skydd uppdateras och preciseras vid behov. Mäklaren bevakar försäkringsmarknaden och håller mig uppdaterad om sådant som är väsentligt för oss”, berättar Ritala.

Enmac har konkurrensutsatt sina försäkringar vid ett antal tillfällen under mäklarens ledning. Betydande kostnadsbesparingar uppnåddes, särskilt när bolaget övergick till att använda en försäkringsmäklare. Även den andra omgången gav besparingar.

”Försäkringar är förenade med så många små detaljer som måste optimeras och beaktas att jag själv inte skulle ha någon möjlighet att hålla koll på allt. Jag måste koncentrera mig på att utveckla den egna affärsverksamheten och företaget”; säger Ritala.

Enmac

Enmac är ett expertföretag som fokuserar på designtjänster för industrin, leveranser av utrustning och projektledning. Ingenjörsbyrån betjänar sina kunder inom produktutveckling, teknisk planering, planering av anläggningar och processer, industriell automatisering samt teknisk beräkning.

enmac.fi (sidan öppnas på finska)

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.