Försäkringsmäklaren medför enkelhet och sinnesfrid i Raumasters vardag

Raumaster har inte någon anställd som huvudsakligen jobba med företagets krävande och mångdimensionella försäkringshelhet, utan försäkringsärenden sköts vid sidan av andra arbetsuppgifter. Att utnyttja försäkringsmäklarens hjälp har gjort det enklare att sköta försäkringsärenden.

Försäkringsmäklaren förvaltar Raumasters hela försäkringshelhet och gör de nödvändiga ändringarna och uppdateringarna.

-Vi behöver aldrig grubbla över vem i försäkringsbolaget som känner till den eller den frågan, utan vi kontaktar vår mäklare direkt. Denne tar hand om de nödvändiga utredningarna och förfrågningarna för oss, om han själv inte har ett direkt svar, berättar Raumasters ekonomichef Sannamari Rasilainen.

Något som Rasilainen uppskattar hos sin mäklare är bland annat att denne har utmärkt kännedom om företaget och branschen. Efter att samarbetet pågått i flera år är denne bekant med företagets produkter och leveranssätt så att man inte behöver förklara vad som gäller.

Försäkringsmäklaren tar hand om det praktiska

Årligen har Raumaster ett möte med sin mäklare där man går igenom situationen för hela försäkringsskyddet och tillsammans diskuterar den framtida riktningen för försäkringsskyddet. I vardagen kontaktar Rasilainen och mäklaren varandra flexibelt.

-Man behöver inte själv anmäla olika saker hit och dit, utan mäklaren håller dig uppdaterad om vilka uppgifter som behövs och när och var de behövs, beskriver hon.

Mäklaren har också varit till stor hjälp när försäkringarna har konkurrensutsatts. Raumasters försäkringar har konkurrensutsatts flera gånger under åren.

-Vid konkurrensutsättningsprocesserna behöver vi inte känna till all försäkringsterminologi. Försäkringsmäklaren tar hand om pappersarbetet och ber oss för nödvändiga uppgifter. Mäklaren gör jämförelserna och analyserna färdiga för oss. Mäklaren kan också ge oss råd om när det är rätt tid att konkurrensutsätta det eller det, berättar Rasilainen.

Att försäkra olika faser i helhetsprojekt kräver noggrannhet

Raumaster tillverkar materialhanteringssystem för energi, cellulosa- och pappersindustrin. I verksamheten ingår många helhetsprojekt där bolaget tar hand om allt från försäljningen, projektledningen och anskaffningarna till tillverkningsprocessen, installationen och efterhandsansvaret.

Eftersom företaget bär risken över hela projektet som helhet ska alla olika faser tryggas genom försäkringar. Olika faser i projekt genomförs i olika delar av världen, vilket har iakttagits i försäkringsskyddet. Försäkringsmäklaren ger också konsultation när det är frågan om vilka försäkringskrav i handelsavtal ska godkännas och vilka inte.

-Inkomsterna från våra projekt drivs in på en gång och överlämnandet av våra projekt sker aldrig i form av delöverlämnanden. Eftersom projekten kan pågå i upp till fyra år, måste till exempel försäljningen vara väl försäkrad, konstaterar Rasilainen.

-Det är också viktigt att anteckna i avtalen hur olika riskerna fördelas mellan avtalsparterna.

Raumaster tar även hand om försäkringsskyddet för sitt dotterbolag i Sverige med hjälp av mäklaren i Finland.

Flexibelt försäkringsskydd gör affärsverksamheten smidigare

I vardagen som ändras hela tiden ska försäkringsskyddet vara flexibelt, så att affärsverksamheten inte blir långsammare för att man ska skaffa nya försäkringar. När det blir nya köp och projekt, behöver man inte varje gång på nytt uppdatera försäkringsskyddet, eftersom Raumasters försäkringsskydd har byggts upp på så sätt att det automatiskt också täcker nya affärer.

-Finns det någonting som vi inte har försäkrat, är detta alltid en medveten risk. Vi är hela tiden medvetna om vad som är försäkrat och vad som inte är det, berättar Rasilainen.

-Det bästa är att allt kan skötas på en och samma adress. Enkelhet, det uppskattar jag, sammanfattar hon.

Raumaster

Raumaster är en teknikföretagsgrupp från Raumo som tillverkar materialhanteringssystem för energi, cellulosa- och pappersindustrin. Koncernens största företag Raumaster Oy sysselsätter ca 280 anställda och omsätter cirka 122 miljoner euro. I Raumaster ingår Raumaster Oy, dess svenska dotterbolag Raumaster AB samt Raumaster Paper Oy med hemort i Raumo.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.