Har du försäkrat ditt företags datasäkerhet?

Datasäkerhet är det nya svarta. I en värld som fungerar genom datasystem bildar datasystem och hur man agerar med dem en betydande risk för affärsverksamheten.
Anu Ruotsalainen
Anu Ruotsalainen 
försäkringsmäklare

Brandmurar och antivirusprogram är ofta i ordning, men brister i processerna och arbetstagarnas vanor utgör risker.

Betydelsen av datasäkerhetsförsäkringar växer hela tiden. Man kan säga att en datasäkerhetsförsäkring börjar vara obligatorisk i dagens affärsverksamhet.

Detta gäller särskilt branscher där man arbetar med datasystem – och i vilken bransch gör man inte det nu för tiden? De flesta företagen upprätthåller minst ett kundregister i digitalt format.

Cyberbrottsligheten ökar

Också brottslighet i anslutning till datasäkerhet har redan ökat under flera år. Mycket vanliga små och också mellanstora finska företag blir kontinuerligt föremål för cyberattacker. Cyberbrottslighet är ofta en välutvecklad form av brottslighet.

Cyberkriminella har ibland stora summor pengar till sin användning och de är redo att anstränga sig ordentligt. I bakgrunden av cyberbrottsligheten kan vara en traditionell strävan efter ekonomisk fördel, men också ett politiskt, militärt eller ideologiskt motiv.

Varför en datasäkerhetsförsäkring

I företagens datasystem har informationens konfidentialitet växt i takt med digitaliseringen. På samma gång ökar brottslighet som riktar sig mot datasystem kontinuerligt.

Allt fler företags affärsverksamhet är totalt beroende av datasystem och datasäkerhetsskador kan förutom allvarliga följder för affärsverksamheten också orsaka märkbara skador på anseendet.

EU:s datasäkerhetsförordning (GDPR) gjorde år 2018 till exempel behandlingen av personuppgifter som samlats från kunder striktare. Säkerhetsöverträdelser ska omedelbart rapporteras till de registrerade personerna och myndigheterna.

Utredningen av datasäkerhetsskador, återställandet av data och rengöringen av datasystemen kan orsaka märkbart stora expertkostnader för företaget.

Vad ersätter en datasäkerhetsförsäkring

En datasäkerhetsförsäkring ersätter ekonomiska skador som har orsakats av till exempel

  • skadegörelse riktat mot ett datasystem
  • sabotageprogram
  • stöld av data
  • den mänskliga faktorn
  • överbelastningsattack.

Med ett företags datasystem avses datasystem, data och programvara som ett företag äger och administrerar.

När det gäller datasäkerhet är företagets svagaste länk tyvärr ofta den mänskliga faktorn, det vill säga företagets arbetstagare. Därför täcker datasäkerhetsförsäkringen också skador som har orsakats av den mänskliga faktorn.

Försäkringsskyddet kan utvidgas till att också täcka skador som orsakats företaget av tjänster som företaget har utkontrakterat till leverantörer av IT-tjänster. Oftast är till exempel kundvårdssystem (CRM) eller webbsidans underhåll utkontrakterat.

Datasäkerhetsförsäkring baserar sig på riskbedömning

Eftersom datasäkerhetsförsäkringar traditionellt görs på basis av varje företags behov, kräver skaffandet och konkurrensutsättningen av en datasäkerhetsförsäkring ganska mycket förberedande arbete. Vid införskaffningen av en datasäkerhetsförsäkring måste man vanligtvis använda långa och detaljerade kartläggningsformulär, som kan vara besvärliga att fylla i.

Söderberg & Partners som försäkringsmäklare har förhandlat en färdigt konkurrensutsatt portfoliolösning till sina kunder, som är lämplig för särskilt små och medelstora företag. Vi erbjuder lösningen till i förväg fastställda branscher och företagets bransch samt omsättning påverkar dess pris.

En förutsättning att få portfolioförsäkringen är att företaget uppfyller försäkringsgivarens fastställda minimikrav i förhållande till företagets verksamhet och datasäkerhet. Inköpsprocessen är ändå märkbart enklare än införskaffandet av en konventionell datasäkerhetsförsäkring.

För företag vars behov inte är lämpliga för lösningen som vi på förhand har förhandlat eller som inte uppfyller portfoliolösningens kriterier skaffar vi gärna försäkringar i anslutning till datasäkerhet från olika delar av världen. Marknaden för datasäkerhetsförsäkringar är mycket varierande och framväxande, så det lönar sig definitivt att utnyttja en sakkunnigs hjälp vid införskaffningen och konkurrensutsättningen av försäkringen.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.