Skip to main content Skip to main navigation

Multinationell pooling

Multinationell pooling är en metod som företag använder för att hantera risker i samband med arbetsförmåner runt om i världen.

Olika anställningsförmåner i ett multinationellt företag sammanställs till en internationell pool. Multinationell pooling möjliggör ekonomiska besparingar och bättre riskkontroll.

Vi kan hjälpa företag med globala erfarenhetsbaserade premier, kostnadsbesparingar, årlig rapportering och bättre försäkringsvillkor.

Vi kan hjälpa företag att använda pooling som ett verktyg och som en informationskälla vid beslutsfattande.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Kontakta oss