Skip to main content Skip to main navigation

Multinationell pooling

Multinationell pooling innebär riskhantering relaterad till personalförmåner över hela världen. Metoden används särskilt av stora företag.

Multinationell pooling är vanligt i multinationella organisationer. I praktiken innebär pooling att en pool bildas av personliga försäkringar för dotterbolag till ett multinationellt företag som verkar i olika länder, vilket tar hänsyn till lokala lagar och försäkringspraxis i olika länder.

För att organisera internationell pooling måste det finnas verksamhet i minst två länder. Antingen kan alla personförsäkringar eller bara några av dem ingå i poolen. Försäkringsförmåner och pensioner beviljas enligt lokal lagstiftning.

Pooling ger personalförmånspaketet många fördelar. Internationell pooling förbättrar företagets riskhantering och ger kostnadseffektivitet för att försäkra personalen.

Internationell pooling kan också användas som ett administrativt verktyg när man tittar på försäkringsskydd och som en informationskälla för beslutsfattande.

Våra experter inom internationell försäkring har många års erfarenhet av internationell pooling med utmärkta resultat. Vi ställer gärna vår expertis till ditt förfogande.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Kontakta oss