Vision och värderingar

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att säkerställa att våra kunder lyckas i morgon. Vårt arbete bygger på grundläggande värderingar, vars hörnstenar är personlighet, analys och öppenhet. Som kund hos oss får få tillgång till alla lösningar på marknaden och hanterar riskerna utifrån din situation.

Så här arbetar vi

Öppenhet

  • Vår intäktsmodell är öppen.

För oss går öppenhet och förtroende hand i hand. Det innebär att vi är öppna om vår intäktsmodell. Vi lägger stor vikt vid att analysera och utvärdera de tillgängliga alternativen så att vi kan hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna utifrån dina behov.

Analytisk

  • Våra rekommendationer baserar sig på analys.

Vi håller oss informerade om hela utbudet på marknaden. Baserat på detta kan vi bedöma vilken lösning som är bäst lämpad för dina behov. Vi jämför olika lösningsalternativ och gör en rekommendation utifrån detta.

Personlig

  • Vi satsar på personlig rådgivning.

Dina behov och omständigheter är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Detta gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat stort företag eller är verksam inom sektorn för små och medelstora företag. Vi kommer att förse dig med en personlig försäkringsmäklare som lyssnar på ditt företags mål och önskemål.

Värderingar för framtiden

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Förmågan hos våra ledare och medarbetare att förmedla kulturen vidare så att vi kan fortsätta utveckla framgångsrika områden och team är andra faktorer. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. Det är våra medarbetare som har definierat våra värderingar, de värderingar som ligger till grund för vår kultur. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

Arbetet med värderingarna är ständigt pågående och orden kommer aldrig få en definitiv tolkning, det finns inget rätt eller fel. Vi uppmanar medarbetare och kunder att själva fundera över vad värderingarna betyder för just dem och sen koppla det till sin egen situation.

Hela vår affär och relation med våra kunder bygger på förtroende. Ska vi behålla det hos våra kunder är det nödvändigt för oss att alla medarbetare förstår och delar våra värderingar och grundsynsätt på hur vi beter oss och behandlar varandra. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare även ger nöjda kunder.

Söderberg & Partners har sedan start arbetat för att utveckla, förnya och revolutionera det traditionella arbetssättet i branschen. För oss innebär det inte enbart att vara drivande i att utveckla den svenska försäkringsmarknaden, utan även vara drivande i frågor kring jämställdhet. Näringslivet har historiskt sett varit väldigt mansdominerat, även om vi börjar se en förändring. Mångfald bland våra medarbetare är därför en viktig faktor. För oss handlar mångfald inte enbart om män och kvinnor, utan vi tror att det finns ett enormt värde i att anställa medarbetare med skilda kompetenser, erfarenheter och referensramar. Med en diversifierad syn på rekrytering lyckas vi inte bara locka till oss fler kvinnor, utan människor med olika bakgrund, etnicitet och även människor från andra branscher.

Vi är övertygade om att med den ständigt växande och diversifierade grupp medarbetare som bidrar med olika åsikter, infallsvinklar, kompetenser och personligheter kommer vi lyckas utmana och revolutionera branschen även vad gäller jämställdhet och mångfald.

Bli en av oss

Många av Söderberg & Partners rådgivare är egenföretagare som driver sin verksamhet inom ramarna för vår koncern. Flera av dessa drev tidigare egna fristående bolag eller var anställda hos ett bolag som valt att bli en del av oss. Några exempel på bolag som valt att ansluta sig till Söderberg & Partners-koncernen är Rewenda, Meklaritalo, Semita och MSR Finser.

De bolag som väljer att bli en del av vår koncern får - förutom tillgång till varumärket Söderberg & Partners - dessutom tillgång till våra rådgivningsverktyg, analyser, och vår expertis inom bland annat regelefterlevnad och administration. Rådgivarna i dessa bolag kan då erbjuda sina kunder mer omfattande analysunderlag, ett bredare produktsortiment och fler digitala verktyg utan att kundernas kostnader ökar. Kunderna behåller småföretagarnas personliga och nära kundrelation samtidigt som de får ta del av det stora företagets produkter och resurser.

En annan viktig aspekt är att när bolag ansluter sig till oss förblir deras enskilda kunder lika avgörande för det anslutna bolagets framgång och resultat, något som bidrar till att säkerställa bästa tänkbara råd, service, och hantering av kunderna.

I praktiken innebär allt detta att rådgivarna kan lägga mer tid på kunderna och fokusera på det som är kärnan i både deras, och hela vår koncerns verksamhet – att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.