Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2018 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Hållbarhetsveckan var ny idé för 2021

Över 1 000 deltagare från alla länder där Söderberg & Partners är aktiva deltog i vår första internationella hålbarhetsvecka, som hölls digitalt under hösten 2021.

En timme per arbetsdag ägnades åt att klara hållbarhetsutmaningar, som att komma till jobbet genom att cykla, återvinna eller att hjälpa en kund att hitta mer hållbara investeringsalternativ. Vid sidan av utmaningarna var veckan fylld av informativa föreläsningar, inspirerande intervjuer med kunder och rådgivare från de olika länderna som pratade om hur de arbetar med hållbarhet.

I slutet av veckan gjorde Söderberg & Partners en donation till Rädda Barnens Red Alert Kampanj, där beloppet baserades på antalet utmaningar och positiva koldioxideffekter av dessa.

 

Den senaste redovisningen

Läs här

 

Tidigare hållbarhetsredovisningar

Sustainability report 2020

Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Kontakta oss