Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2018 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå. Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort.

Hållbarhetsredovisningen omfattar PO Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core. Se senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Hållbarhetsredovisning 2020

Söderberg & Partners Sustainability Report 2020
Contact us