Skip to main content Skip to main navigation

Klimatkompensation

Från och med 2018 klimatkompenserar Söderberg & Partners samtliga medarbetare. Vi är det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar våra medarbetare både på arbetet och fritiden.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för sin klimatpåverkan gällande utsläpp av växthusgaser.

Baserat på FN:s statistik som visar en genomsnittspersons klimatpåverkan har vi räknat ut Söderberg & Partners medarbetares totala utsläpp och dubblat klimatkompensationen per anställd.

Vår klimatkompensation täcker samtliga medarbetare i alla länder, både på arbetet och fritiden.

Arbetet innebär att vi årligen köper klimateffektiva projekt och annullera de utsläppsrätter som erhålls från marknaden. Pengarna vi köper utsläppsrätter för finansierar bland annat elproduktion från biogas i Thailand.

Förhoppningen är att vår klimatcertifiering även inspirerar våra medarbetare att ta egna initiativ för att minska sin totala klimatpåverkan. Inte minst hoppas vi att fler aktörer i branschen inspireras att följa oss.

Kontakta oss