Kundtjänst

Vi hjälper dig gärna att gå vidare för att lösa ditt ärende. Vi svarar alltid inom en dag.

Hur kan vi hjälpa?

Låt oss veta hur vi kan hjälpa till så återkommer vi till dig snart. Vår kundtjänst är tillgänglig på vardagar mellan 8.00 och 16.00.

Genom att skicka formuläret samtycker du till att vi behåller den information du lämnar och lämnar över den för att vid behov kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser till personer inom vår koncern, försäkringsbolag, tjänstepensionsinstitut, FPA, vårdgivare, kundgemenskaper och de personer som nämns i kungörelsen. Vid behov kan vi även lämna över information till behöriga myndigheter för att uppfylla mäklarföretagets rättsliga skyldigheter. Vi lagrar information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med användningen eller så länge det finns en laglig skyldighet att lagra den. Vi kan komma att lagra t.ex. viss transaktionsinformation eller korrespondens tills tidsfristen för att göra anspråk på den transaktionen löper ut. Vi raderar personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem på de grunder som nämns ovan.Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till asiakaspalvelu@soderbergpartners.com.