Skip to main content Skip to main navigation

Internationella försäkringar

Vår internationella räckvidd blir er styrka

Vårt samarbete mellan kunder och mäklare omfattar olika branscher samt verksamheter som sker över landsgränser.

Vårt mål är att skapa fler samarbeten med finländska företag med verksamhet i Finland och utomlands.

Internationella mäklare

En professionell internationell försäkringsmäklare är proaktiv, konkurrenskraftig, framåtblickande, resultatorienterad och innovativ.

Försäkringsmäklarna har inte bara expertis utan även en önskan att hjälpa och förstå kunder i olika branscher.

  • Expertisen hos ett internationellt nätverk av försäkringsmäklare
  • Global upphandling och placering av försäkringar
  • Globala försäkringar
  • Metod- och resultatjämförelser
  • Professionell kontohantering
  • Regelefterlevnad efter land
  • Revision och försäkringsanalys
  • Riskhantering för företag (Enterprise Risk Management, ERM)
  • Skräddarsydda försäkringar och särskilda risker

Teamet för internationella tjänster

Söderberg & Partners består av en samling kunniga experter. Vi tar alla ansvar och inser att alla roller och ansvarsområden har direkt inverkan på den totala produktiviteten. Vi är öppna, personliga och professionella, och vi har lång erfarenhet inom vårt område. Vi sätter en ära i att vara tillförlitliga, eftersökta och hållbara affärspartner.

P&C Business

Benefits