Skip to main content Skip to main navigation

Internationella försäkringar

Vår internationella räckvidd blir er styrka

Vårt samarbete mellan kunder och mäklare omfattar olika branscher samt verksamheter som sker över landsgränser.

Vårt mål är att skapa fler samarbeten med finländska företag med verksamhet i Finland och utomlands.

En professionell internationell försäkringsmäklare är proaktiv, konkurrenskraftig, framåtblickande, resultatorienterad och innovativ.

Försäkringsmäklarna har inte bara expertis utan även en önskan att hjälpa och förstå kunder i olika branscher.

 

  • Riskhantering för företag (Enterprise Risk Management, ERM)
  • Revision och försäkringsanalys
  • Metod- och resultatjämförelser
  • Globala försäkringar
  • Expertisen hos ett internationellt nätverk av försäkringsmäklare
  • Regelefterlevnad efter land
  • Global upphandling och placering av försäkringar
  • Professionell kontohantering
  • Skräddarsydda försäkringar och särskilda risker

Roselyn Legaspi Salvador

Team lead

roselyn.salvador@soderbergpartners.com

Kari-Pekka Hakala

Senior Account manager

kari-pekka.hakala@soderbergpartners.com

Jonna Saarinen

Administrator

jonna.saarinen@soderbergpartners.com

Anu Ruotsalainen

Lawyer

anu.ruotsalainen@soderbergpartners.com

 

Tapani Toppi

Risk Consulting

tapani.toppi@soderbergpartners.com

 

 

Timo Laakso

Senior Account manager

timo.laakso@soderbergpartners.com

Helén Hägglund

Advisor

helen.hagglund@soderbergpartners.com