Internationell försäkring

Vi hjälper ditt företag att lyckas globalt. Internationell försäkring kräver utöver skicklighet även erfarenhet och kontakter. Vårt expertteam för internationell försäkring består av proffs inom försäkringsbranschens olika delområden. Våra försäkringsmäklare har lång och mångsidig erfarenhet av internationell försäkring inom flera olika branscher runtom i världen.

Analyser och jämförelser

Genom vårt internationella försäkringsteam och vårt omfattande internationella nätverk erbjuder vi mångsidiga och heltäckande internationella undersökningar och jämförelser av försäkringsgivare.

Globala enheter

Vi designar globala försäkringsprogram och förmånspaket för anställda för både små och stora företag för ett brett spektrum av behov.

Förvärv och investeringar

Vi förvärvar och investerar försäkringar över hela världen. Du kan få lokal expertis hos oss, oavsett plats.

Överensstämmelse med lagen

Vi säkerställer att de juridiska skyldigheterna för din organisation uppfylls i enlighet med lagarna i varje verksamhetsland.

Revision och analys

Vi genomför revisioner och analyser av försäkringar och personalförmåner, antingen för hela enheten eller för underenheter.

Global riskhantering

Vi hjälper till att förbättra riskhanteringen holistiskt och du får lämpliga riskhanteringsplaner (Enterprise Risk Management, ERM) och riskundersökningar (Risk Survey) av oss.

Globalt partnernätverk

När målet är framgångsrik global affärsverksamhet är expertis inom internationell försäkring kritiskt viktig. Vi erbjuder gärna tillgång till vårt omfattande internationella mäklarnätverk samt råder dig i valet av försäkringsbolag.

Via våra internationella försäkringsnätverk har vi möjlighet att bygga en global riskhanteringsplan och kan utnyttja den bästa lokala kompetensen i varje enskilt land. Vi tar även reda på vilka krav som ställs av den lokala lagstiftningen samt ser till att de uppfylls.

Vi hjälper till i den juridiska djungeln

När ditt företag har verksamhet i olika länder måste lokala regler och lagar för varje plats beaktas i företagsförsäkringar. Det är möjligt att hantera hela försäkringspaketet från Finland. Vid skada är det dock viktigt att försäkringsskyddet sträcker sig till alla de orter där ditt företag är verksamt.

Om ditt företag inkluderar dotterbolag verksamma i olika länder med lokala verkställande direktörer, kan du skydda hela ledningen på en gång med en global VD- och styrelseansvarsförsäkring. Våra experter berättar gärna mer om lösningen. Vi erbjuder också tjänster för att slå samman och harmonisera personalförmåner över hela världen.

Våra internationella försäkringsexperter

Simo Hannula
Simo Hannula
chef, nätverksförsäljning, internationella tjänster & HR
simo.hannula@soderbergpartners.com
Timo Laakso
Timo Laakso
Senior Account Executive
timo.laakso@soderbergpartners.com
BB
Bo Boedeker
Senior Account Executive
bo.boedeker@soderbergpartners.com
Helén Hägglund
Helén Hägglund
Senior Advisor, HR & Employee Benefits
helen.hagglund@soderbergpartners.com
Carolina Hemming
Carolina Hemming
försäkringsmäklare
carolina.hemming@soderbergpartners.com
Eveliina Illman
Eveliina Illman
Senior Network Coordinator
eveliina.illman@soderbergpartners.com

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.