Skip to main content Skip to main navigation

Riskhantering

Riskhantering är förberedelse inför överraskande situationer och undvikande av misstag genom ändrade arbetssätt. Yrkeskunnig riskbedömning är en viktig del av en utmärkt försäkringslösning.

Riskhantering är mycket helhetsbetonad verksamhet. Vad gäller försäkringarna innebär riskhantering att du vet vilka alla risker som är kopplade till din affärsverksamhet.

På så sätt kan du skaffa försäkringar mot de risker som det är möjligt och förnuftigt att försäkra sig mot. Om något inte går att försäkra är du emellertid medveten om de relaterade riskerna.

Välplanerad riskhantering börjar alltid med att en yrkesperson bedömer riskerna. Riskhantering är ingalunda endast uppköp av försäkringar.

Riskhantering berör affärsverksamhetens olika delområden, allt från företagets dagliga arbetssätt, arbetssäkerhet och säkerställande av personalens välbefinnande.

Vanligtvis är det möjligt att minska att riskerna förverkligas eller åtminstone lindra deras konsekvenser genom god riskhantering.

Vi erbjuder mångsidiga tjänster kring riskhantering för organisationer av olika storlek både för verksamhet inom landet och på den internationella marknaden.

Heltäckande riskhantering (Enterprise Risk Management, ERM)

En bra riskhanteringsprocess inkluderar

 • en tydlig beskrivning av riskhanteringsåtgärder
 • fungerande verktyg och metoder
 • välutarbetade kartläggningar över företagets risker.

Med hjälp av heltäckande riskhantering kan din organisation identifiera, hantera och rapportera centrala risker kring verksamheten och målen.

Med tydlig och konsekvent verksamhet blir även resultaten lätta att rapportera som en del av års- och verksamhetsberättelserna.

Kontinuitetsplanering

Vi hjälper dig att utarbeta en kontinuitetsplan för de risker som trots förvaltningsmetoderna upplevs som för stora att bära som sådana.

Delområden för en heltäckande kontinuitetsplan är bl.a.

 • Den första insatsen med vilken man försöker begränsa risken eller minska dess inverkan tillsammans med olika parter.
 • Krishanteringens verksamhet, som inkluderar arrangemang under undantagsförhållanden och nödvändigt beslutsfattande.
 • Återställning av affärsverksamheten genom vilken man försöker återställa det man förlorat.

När en kris inträffar är en uppdaterad kontinuitetsplan ett av bolagets mest värdefulla dokument.

Egendoms- och avbrottsriskkarteringar (Risk Survey)

Vi utarbetar ofta egendoms- och avbrottsriskkarteringar

 • i samband med försäkringsanalyserna
 • som stöd för konkurrensutsättningen av försäkringarna
 • för att stödja våra kunders egna riskhanteringsarbete.

I egendoms- och avbrottsriskkarteringen går vi igenom bl.a.

 • typiska risker för objektet och verksamheten (s.k. underwriting-uppgifter)
 • beskrivning av verksamheten ur riskhanteringens perspektiv
 • uppskattningar av skadescenarier
 • utvecklingsförslag, med vilka riskhanteringens nivå enligt oss är möjlig att förbättras.

Egendoms- och avbrottsriskkarteringen utarbetas på basen av ett besök till objektet som ska karteras.

Konsultering kring riskhantering efter dina behov

Vid behov ger vi råd om riskhanteringen på ett särskilt affärsområde eller i ett särskilt objekt (t.ex. riskhantering i leveranskedjan).

Våra erfarna experter tar gärna emot även svårare riskhanteringsutmaningar. Kontakta oss så ser vi om vi kan vara till hjälp!

Tapani Toppi

Insurance Broker, Risk Management Specialist

+358 400 388 565

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Kontakta oss