Skip to main content Skip to main navigation

Garantiförsäkring

Era kunder kan be ert företag om säkerheter eller garantier för att försäkra sig om att ni kan uppfylla förpliktelserna i ett avtal. De säkerheter som oftast används är bankgarantier. De företag som oftast använder sig av garantier är byggföretag och tillverkare av kapitalvaror.

En garantiförsäkring kan användas som ett alternativ till bankgarantier. En garantiförsäkring är ett finansiellt instrument där ett försäkringsbolag för sin kunds räkning garanterar förpliktelserna i ett kontrakt tecknat med en tredje part (undertecknare, förmånstagare). Det är ett skriftligt åtagande som garanterar ekonomisk ersättning från försäkringsbolaget till den andra parten i det ursprungliga kontraktet om förpliktelserna i kontraktet inte fullföljs. I praktiken motsvara en garantiförsäkring en bankgaranti. Skillnaden är att garantin inge ges av en bank utan av ett försäkringsbolag. Borgen är ett annat begrepp som används när man talar om garantiförsäkringar.

Varför och när bör man överväga en garantiförsäkring istället för en bankgaranti? Det första villkoret är att förmånstagaren inte kräver en bankgaranti i kontraktet. Redan under förhandlingsstadiet är det en bra idé att försäkra sig om att en garantiförsäkring kan användas. Om företaget använder ett försäkringsbolags garantigräns i stället för en bankgarantigräns frigörs bankgränsen för andra (bättre) syften som ekonomiska investeringar för tillväxt. I vissa fall kan en försäkring även täcka en remburs. Idag är försäkringsbolagens prissättning mycket konkurrenskraftig. I allmänhet kräver försäkringsbolag dessutom ingen motsvarande säkerhet vilket göra att sådana kan sparas för andra behov.

Vid en garantiförsäkring gör försäkringsbolaget vanligtvis samma sak som en bank, det vill säga ger en garantigräns för sin klient från vilken individuella garantier snabbt och smidigt kan skrivas ut. Den beviljade gränsen baseras på en analys av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter. Garantibehoven påverkar också prissättningen.

Vanliga garantier som beviljas av försäkringsbolag är bland annat:

  • Konstruktions- och underhållsgaranti
  • Fullgörandegaranti
  • Förskottsgaranti
  • Betalningsgaranti
  • Tullgaranti
  • Efterlevnadsgaranti

Vi på Söderberg & Partners kan hjälpa kunder genom att ordna garantigränser för inhemska och internationella marknader. Vi kan också hantera budgivning för att få marknadens bästa villkor.