Skip to main content Skip to main navigation

Garantiförsäkring

Det är ett skriftligt åtagande som garanterar ekonomisk ersättning från försäkringsbolaget till den andra parten i det ursprungliga kontraktet om förpliktelserna i kontraktet inte fullföljs.

Garantiförsäkring er en företagförsäkring som motsvarar en bankgaranti.

Vi hjälper kunder genom att ordna garantigränser för inhemska och internationella marknader. Vi kan också hantera budgivning för att få marknadens bästa villkor.

Varför och när bör man överväga en garantiförsäkring?

Det första villkoret är att förmånstagaren inte kräver en bankgaranti i kontraktet. Redan under förhandlingsstadiet är det en bra idé att försäkra sig om att en garantiförsäkring kan användas.

Om företaget använder ett försäkringsbolags garantigräns i stället för en bankgarantigräns frigörs bankgränsen för andra (bättre) syften som ekonomiska investeringar för tillväxt.

I vissa fall kan en försäkring även täcka en remburs. Idag är försäkringsbolagens prissättning mycket konkurrenskraftig.

I allmänhet kräver försäkringsbolag dessutom ingen motsvarande säkerhet vilket göra att sådana kan sparas för andra behov.

På vilken grund beviljas garantiförsäkring?

Vid en garantiförsäkring gör försäkringsbolaget vanligtvis samma sak som en bank, det vill säga ger en garantigräns för sin klient från vilken individuella garantier snabbt och smidigt kan skrivas ut.

Den beviljade gränsen baseras på en analys av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter. Garantibehoven påverkar också prissättningen.

Vi hjälper kunder genom att ordna garantigränser för inhemska och internationella marknader. Vi kan också hantera budgivning för att få marknadens bästa villkor.

Vanliga garantier som beviljas av försäkringsbolag

  • Konstruktions- och underhållsgaranti
  • Fullgörandegaranti
  • Förskottsgaranti
  • Betalningsgaranti
  • Tullgaranti
  • Efterlevnadsgaranti

 

Timo Nisumaa

Försäkringsmäklare

+358 50 427 3505
Kontakta oss