Skip to main content Skip to main navigation

Multinationell pooling

Multinationell pooling är en metod som företag använder för att hantera risker i samband med arbetsförmåner runt om i världen. Olika anställningsförmåner i ett multinationellt företag sammanställs till en internationell pool. Multinationell pooling möjliggör ekonomiska besparingar och bättre riskkontroll.

Vi kan hjälpa företag med globala erfarenhetsbaserade premier, kostnadsbesparingar, årlig rapportering och bättre försäkringsvillkor. Vi kan hjälpa företag att använda pooling som ett verktyg och som en informationskälla vid beslutsfattande.

HR-rådgivning

Vi kan hjälpa er med personalrelaterade frågor och sådant ni behöver tänka på för att följa marknadspraxis som arbetsgivare. Vi kan ge råd om anställningskontrakt, kollektivavtal, arbetskostnader, skatter och löneförmåner m.m.

Vi kan också ge råd om socialförsäkring samt kan administrera och införskaffa löneförmåner. Vi kan hjälpa HR med särskilda projekt, t.ex. kring arbetsmiljö och anställningskontrakt.

Vi kan hjälpa er sprida viktig information till era anställda. Ni kanske inför nya anställningsförmåner och vill att alla anställda ska få reda på fördelarna med dessa? En effektiv kommunikationsstrategi kan öka de anställdas engagemang, skapa medvetenhet, främja resultat, få talanger att stanna kvar på företaget, till och med göra er personal mer öppna för förändringar. Vi kan hjälpa er skapa och förbättra ert budskap om anställningsförmåner och förmedla det till de anställda för er räkning.

Utformning av arbetsförmåner

Det finns vissa saker man bör tänka på vid utformningen av arbetsförmånernas format och täckning. Förmånerna bör vara attraktiva för de anställda men också kostnadseffektiva för företaget. Vi kan diskutera olika alternativ gällande täckning, försäkrade belopp, tillgänglighet och tjänster som passar ert företags behov.

Försäkringshantering

Administrationen av företagets pensions- och försäkringslösningar kan vara komplicerad och tidskrävande. Vi vill verka som en strategisk partner i hanteringen av pensioner och anställningsförmåner och göra det administrativa flödet smidigt. Det kan handla om daglig administration, fakturering, skadeanmälan och ansökningar om återbetalning.

 

Vaför använda en försäkringsexpert?

Försäkringsbehovet för en verksamhet kan vara en komplicerad fråga. Och om det blir fel kan det sluta i katastrof. Därför lönar det sig att ha en försäkringsexpert på er sida.