Behandling av person­uppgifter

Som försäkringsmäklare tar vi behandlingen av personuppgifter på allvar och följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och andra relevanta lagar och förordningar. Detta innebär t.ex. det faktum att vi inte behandlar andra personuppgifter än de som behövs för hanteringen av uppdraget eller kundförhållandet. Uppgifterna raderas även när de inte längre behövs.

Behandling av personuppgifter på Söderberg & Partners

Som din försäkringsmäklare tar vi behandlingen av personuppgifter på allvar och iakttar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt andra tillämpliga lagar och bestämmelser. Detta innebär bl.a. att vi inte behandlar andra personuppgifter än de som är nödvändiga för skötseln av uppdraget eller kundrelationen. Uppgifterna raderas även när de inte längre behövs.

Utlämnande av uppgifter

Om genomförandet av ärendet och/eller våra avtal så kräver, kan vi lämna ut information

  • till företag i vår koncern
  • till försäkringsbolag
  • till arbetspensionsanstalter
  • till FPA
  • till producenter av hälsotjänster
  • till kundorganisationer
  • till berörda personer.

Vid behov fall kan uppgifter också lämnas ut till de behöriga myndigheterna för att fullgöra mäklarbolagets rättsliga skyldigheter.

Databehandling inom marknadsföring

FAQ