Behandling av person­uppgifter

Som försäkringsmäklare tar vi behandlingen av personuppgifter på allvar och följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och andra relevanta lagar och förordningar. Detta innebär t.ex. det faktum att vi inte behandlar andra personuppgifter än de som behövs för hanteringen av uppdraget eller kundförhållandet. Uppgifterna raderas även när de inte längre behövs.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Söderberg & Partners

Tölögatan 4
00100 Helsingfors

Anu Ruotsalainen
t. +358 50 409 1991
anu.ruotsalainen@soderbergpartners.com

Dataskyddsmeddelande