Hållbarhetsanalys avslöjar - Finska skadeförsäkringsbolag har fortfarande mycket att göra när det gäller hållbarhet

8 sep. 2023
Söderberg & Partners har som den första försäkringsmäklaren i Finland publicerat en rapport där man analyserar hur försäkringsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor. Försäkringsbranschen spelar en viktig roll i främjandet av hållbarhet. De mest vanliga försäkringsprodukterna som erbjuds till våra företagskunder har särskilt granskats; företags-, trafik- och transportförsäkringar.

Försäkringsbolagen har goda möjligheter att minska sina egna miljöpåverkningar genom hållbara ersättningslösningar och skadeförebyggande åtgärder. Försäkringsbolag förvaltar också betydande investeringsportföljer där hållbara val kan göras.

I vår hållbarhetsanalys utvärderar vi hur försäkringsbolagen tar hänsyn till hållbarhet i skadehantering, inköp, klimatanpassning och förvaltning av tillgångar.

Vi har också undersökt hur bolagen ökar medvetenheten bland sina kunder och anställda om klimatpåverkan av skador som omfattas av försäkringar och deras påverkan på hållbar utveckling.

Tre försäkringsprodukter analyserades separat

De mest vanliga försäkringsprodukterna som erbjuds till våra företagskunder har särskilt granskats; företags-, trafik- och transportförsäkringar.

Analysen baseras på offentligt tillgänglig information och data som har erhållits direkt från företagen via enkäter. Baserat på svaren från enkäterna har ytterligare frågor ibland ställts. Två av företagen valde att inte svara på enkäten.

Bedömningen av försäkringsbolagens hållbarhetsarbete är relativt inom varje produktområde, vilket innebär att ett företags hållbarhetsarbete jämförs med andra företags hållbarhetsarbete.

Företagen betygsätts antingen grönt, gult eller rött beroende på deras prestationer. Enligt vår bedömning är ett företag som har fått grönt betyg mer aktivt i sitt arbete med hållbarhetsfrågor jämfört med ett företag som har fått gult eller rött betyg.

Målet med analysen är att identifiera och klassificera försäkringsbolag som har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete och som gör det på ett mer innovativt sätt jämfört med sina konkurrenter.

Vilka försäkringsbolag fick grönt betyg år 2023?

Vi skickade enkäter till If, LähiTapiola, Pohjola Vakuutus, Pohjantähti, Turva och Fennia, varav de två sistnämnda valde att inte besvara enkäten. Bedömningen av dessa företags verksamhet baserades på information som finns tillgänglig i offentliga källor.

Den viktigaste observationen var att hållbarhetsåtgärder har genomförts mest av If och LähiTapiola. If var det enda företaget som fick grönt betyg inom samtliga bedömda områden. LähiTapiola å andra sidan fick fyra gula och ett grönt betyg. Pohjola Vakuutus och Pohjantähti hade alla tre betygsklasserna och Turva samt Fennia hade endast röda betyg.

Om du vill granska resultaten mer ingående kan du läsa hela rapporten här.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.