Skip to main content Skip to main navigation

Personalförmånsprogram

I Finland består arbetsförmånsprogrammet oftast av tre olika arbetsförmåner: lagstadgat socialskydd, obligatoriskt försäkringsskydd som är förpliktande för arbetsgivaren samt ytterligare förmåner som arbetsgivaren väljer och erbjuder sina arbetstagare.

Majoriteten av de vanligaste arbetsförmånerna kan dras av i beskattningen, så arbetsgivaren blir sällan tvungen att själv betala hela kostnaden för den erbjudna förmånen.

Emellertid kan utnyttjandet av skatteförmåner ibland orsaka huvudbry. Därtill kan du som arbetsgivare fundera över vilka förmåner din personal verkligen uppskattar och använder.

Även om ditt företag inte skulle ha möjlighet att erbjuda många ytterligare förmåner finns det många faktorer och val kring lagstadgade förmåner som måste observeras och som kan påverka till exempel deras kostnadsnivå.

Därför rekommenderar vi att alla våra kunder utarbetar ett separat arbetsförmånsprogram.

Varför ett arbetsförmånsprogram?

Ett arbetsförmånsprogram som utarbetats tillsammans med ett proffs ger klarhet, funktionalitet och stabilitet i företagets vardag.

Personalen är också nöjdare när den har tillgång till tydliga anvisningar om vad arbetsgivaren erbjuder och vad den måste bekosta själv. Arbetsförmånsprogrammet underlättar även betydligt personaladministrationens arbetsbörda.

Det lönar sig sällan att skaffa arbetsförmåner slumpmässigt eller på basen av vilket erbjudande som låter bäst.

Vid planeringen av arbetsförmåner lönar det sig att komma ihåg att den ursprungliga idén för speciellt ”ytterligare” förmåner är att 

  • vara lockande för arbetstagarna (och potentiella arbetstagare)
  • förbättra arbetshälsan
  • förbättra arbetsförmågan
  • vara kostnadseffektiva för arbetsgivaren.

Så här utarbetar vi ett arbetsförmånsprogram

Vi går först tillsammans igenom företagets befintliga arbetsförmåner samt alla deras kostnader och eventuella bikostnader. Vi utreder även hur ditt företag har utnyttjat befintliga skatteförmåner och om de eventuellt kan utnyttjas ytterligare.

Tillsammans med företagets representanter funderar vi över hur väl förmånerna motsvarar företagets och arbetstagarnas nuvarande behov samt om det finns särskilda önskemål om förändringar kring förmånerna.

Våra experter ger även sin egen insats i diskussionen på basen av flera års erfarenhet samt forskningsdata.

Om du vill kan vi även inkludera representanter för personalen i processen. Detta ger ofta diskussionen ett nytt perspektiv.

Vi utarbetar ett arbetsförmånsprogram och vid behov konkurrensutsätter vi tjänsteleverantörerna och/eller försäkrarna. Vi hjälper även gärna till med att meddela personalen om företagets förmånsprogram på ett tydligt och begripligt sätt.

Det lönar sig inte att kopiera grannföretagets arbetsförmånsprogram – i alla fall inte rakt av

Personalförmånernas nivå och behov varierar mycket på basen av företag och bransch: inom vissa branscher måste de lagstadgade minimikraven uppfyllas och inom andra måste kunnig personal lockas med omfattande lösningar.

Branscher som involverar mycket fysiskt arbete har sina egna specialiteter. Inom expertbranscher kan det däremot finnas större risk för psykisk belastning.

Vi söker ett alternativ som passar just ditt företags behov.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Kontakta oss