Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringshantering

Administrationen av företagets pensions- och försäkringslösningar kan vara komplicerad och tidskrävande.

Vi vill verka som en strategisk partner i hanteringen av pensioner och anställningsförmåner och göra det administrativa flödet smidigt.

Det kan handla om daglig administration, fakturering, skadeanmälan och ansökningar om återbetalning.

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Kontakta oss