Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringshantering

Administrationen av företagets pensions- och försäkringslösningar kan vara komplicerad och tidskrävande.

Vi vill verka som en strategisk partner i hanteringen av pensioner och anställningsförmåner och göra det administrativa flödet smidigt.

Det kan handla om daglig administration, fakturering, skadeanmälan och ansökningar om återbetalning.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Kontakta oss