Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringshantering

Situationen i organisationer och på marknader är i ständig förändring. Därför krävs konstant bevakning för att upprätthålla ett gott försäkringsskydd.

Vi hanterar eventuella relevanta justeringar, kontrollerar försäkringsdokumenten från försäkringsbolagen och sparar alla dokument i vårt IT-system.

Vi diskuterar med er hur företagets eller organisationens försäkringar ska förnyas inför följande försäkringsperiod och när separata bud på försäkringar ska börja begäras in.

Vi förser er med inloggningsuppgifter för vårt IT-system så att ni kan se all information om ert företags försäkringar och skadeanmälningar.

 

Kontakta oss