Skip to main content Skip to main navigation

Luottovakuutukset

Luottovakuutus on ratkaisu yritysten välisessä kaupankäynnissä mm. seuraavissa tapauksissa:

 • Yrityksesi on kärsinyt luottotappioita
 • Yrityksesi asiakas on ajautunut maksukyvyttömäksi
 • Avainasiakkaasi konkurssi vaarantaa yrityksesi tulevaisuuden
 • Yrityksesi myy säännöllisesti uusille asiakkaille/uusille markkinoille
 • Tarvitset apua asiakkaidesi taloudellisen tilan analysointiin
 • Haluat kehittää yrityksesi kassavirtaa

 

Luottovakuutuksesta on hyötyä yrityksellesi

Luottovakuutus on nykyaikainen proaktiivinen työkalu, joka auttaa suojaamaan yhtä yrityksesi suurimmista omaisuuseristä – myyntisaatavia. Luottovakuutus suojaa tulostasi ja kassavirtaasi yllättävien luottotappioiden ja asiakkaiden konkurssien aiheuttamilta menetyksiltä. Vakuutus kattaa tyypillisesti asiakkaiden maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden aikaansaamat myyntisaatavien menetykset. Vakuutuksella voidaan kattaa sekä kotimaan saatavia että vientisaatavia. Ulkomaan kaupassa halutaan usein myös suojaa poliittisten riskien varalta.

Luottovakuutus auttaa yritystäsi monella tavalla:

 • Se tarjoaa kustannustehokkaan suojan asiakkaittesi yllättävien maksuhäiriöiden varalta.
 • Se tarjoaa pääsyn ajantasaiseen yksityiskohtaiseen informaatioon asiakkaittesi taloudellisesta tilasta sekä yleistä markkinatietoa eri maista.
 • Se tarjoaa ennakkovaroituksen, mikäli asiakkaasi on vaikeuksissa.
 • Se täydentää yrityksesi luotonvalvonnan prosesseja sekä kannustaa hyvän luotonhallinnan käytäntöihin.
 • Se antaa sinulle varmuutta kasvattaa myyntiä luottokelpoisille asiakkaillesi.
 • Nopeat korvaukset varmistavat, ettei luottotappio pääse vaarantamaan yrityksesi kassavirtaa vahinkotilanteessa.
 • Luottovakuuttajat tarjoavat nykyään myös kansainvälistä perintäpalvelua ja vakuutus voi korvata osan näistä kuluista.
 • Monet rahoittajat suhtautuvat positiivisesti, jos myyntisaatavasi on suojattu luottovakuutuksella.

Jos asiakkaasi ei maksa, niin luottovakuutus varmistaa, ettei yrityksesi kassavirta vaarannu. Vakuutuskorvaus on tietysti olennainen osa luottovakuuttamista, mutta se ei ole ainoastaan riskin siirtämistä vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Monet isot kansainväliset yritykset käyttävät jo tänä päivänä luottovakuutusta, mutta siitä on tulemassa tärkeä osa myös PK-yritysten luottoriskien hallintaa. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat tietopalvelut ja perintä helpottavat merkittävästi yritysten luotonhallinnan prosesseja ja työtaakkaa. Tänä päivänä yritysten väliset riippuvuudet ja alihankintasuhteet ovat niin laajoja ja tiukkoja, että omien asiakkaiden tunteminen ei enää riitä, vaan pitäisi tuntea myös heidän asiakkaansa ja tavarantoimittajansa, jotta voisi ennakoida mahdolliset ongelmat. Kaikkiin yllätyksiin ei pysty yksinkertaisesti varautumaan.

Suomalaiset teollisuusyritykset, erityisesti metsäteollisuusyritykset, ovat käyttäneet luottovakuutusta jo vuosikymmeniä. Tänä päivänä myös palvelualan yritykset ostavat luottovakuutuksia. Lähes kaikkien toimialojen yritykset, jotka käyvät kauppaa luotolla toisten yritysten kanssa, voivat käyttää luottovakuutusta.

 

Ota yhteyttä