Skip to main content Skip to main navigation

Työtapaturmavakuutus

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kuuluu työnantajaa velvoittaviin yrityksen pakollisiin vakuutuksiin.

Työtapaturmavakuutus suojaa työntekijöiden toimeentuloa, jos heille sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla (työtapaturma) tai työntekijä sairastuu ammattitautiin.

Milloin työtapaturmavakuutus pitää ottaa?

Työtapaturmavakuutuksen pakollisuus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin, joka velvoittaa kaikkia työnantajia.

Työtapaturmavakuutus mahdollistaa esimerkiksi erilaisia kuntoutuksia työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuntoutus on aina yksilöllistä ja siihen haetaan tarpeen mukaisesti.

Työtapaturmavakuutus pitää ottaa

  • kun yrityksen maksamat palkat ylittävät 1300 euroa vuodessa. Raja on työnantajakohtainen ja kaikki saman kalenterivuoden aikana maksetut palkat lasketaan yhteen.
  • kun yritys teettää työtä Suomessa.

Työtapaturmavakuutus on pakollinen vakuutus kaikenikäisille työntekijöille ja se pitää ottaa ennen työn alkamista. Työtapaturmavakuutus voi olla joko jatkuva tai määräaikainen, mutta sitä ei voi ottaa jälkikäteen.

Työtapaturmavakuutukseen liitetään toimintaasi koskeva työehtosopimusten edellyttämä työntekijäin ryhmähenkivakuutus.

Työtapaturmavakuutuksen hinta perustuu kahteen hinnoittelumalliin

1. Työtapaturmavakuutuksen taulustoperusteinen hinnoittelu

Työtapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttaa esimerkiksi yrityksen koko. Pienissä yrityksissä, joissa maksettu kokonaispalkkasumma on kohtuullisen pieni, käytetään pääosin vakuutusyhtiöiden määrittämää taulustoperusteista maksua.

Jos yritys on osa isompaa konsernia, määräytyy hinnoittelumalli kuitenkin emoyhtiön perusteella.

Taulustoperusteinen maksu perustuu pääsääntöisesti palkkakustannuksiin sekä yrityksessä tehtävän työn riskiluokitukseen. Ammattiluokan riskiluokitus taas määräytyy mm. työn vaarallisuuden perusteella.

Näet työtapaturmavakuutuksen riskiluokat ja ammattiluokat Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivustolta.

2. Työtapaturmavakuutuksen erikoismaksuperusteinen hinnoittelu

Isompien yritysten kohdalla puhutaan erikoismaksuperusteista. Tällöin työtapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttavat myös yrityksessä aiemmin tapahtuneista tapaturmista aiheutuneet korvaukset.

Pääsääntönä on, että mitä suuremman osan riskistä vakuutuksenottaja kantaa itse* sitä pienempi työtapaturmavakuutuksen hinta on (kun normaalista poikkeavia vahinkoja ei tapahdu). Jos yrityksessä sattuu normaalista poikkeavia vahinkoja, työtapaturmavakuutuksen hinta nousee sen mukaan kuinka suuren osan riskistä yritys on itse kantanut.

Erikoismaksuperusteisissa työtapaturmavakuutuksissa korostuu yrityksen oma työturvallisuustoiminta, jossa vakuutusmeklarit tukevat asiakkaitaan tiiviisti. Kun työturvallisuus on hoidettu hyvin, tapahtuu vähemmän vahinkoja ja vakuutusmaksut ovat sitä kautta pienempiä. 

Työtapaturmavakuutuksen erikoismaksuhinnoitteluun voi siirtyä myös vapaaehtoisesti

Vakuutusyhtiöt määrittelevät itse maksuperusteissaan missä raja erikoismaksuperusteisen ja taulustomaksuperusteisen yrityksen osalta kussakin vakuutusyhtiössä kulkee.

Vakuutuksen hintaan sisällytetään mm. vakuutusyhtiön hoitokulut, muut riskimaksuun kohdistuvat erät sekä lakisääteiset lisät. Riskimaksuun kohdistuvilla erillä katetaan vakuutusyhtiön vastuulle jääviä korvauskuluja, kuten suurvahinkoja sekä vakuutuksen päättymisen jälkeen maksettavia korvauksia.

Vakuutusmaksun perusrakenteesta n. 80 % koostuu vakuutusmaksusta ja n. 20 % lakisääteisistä lisistä. Lakisääteisten lisien suuruus on samanlainen kaikilla vakuutusyhtiöllä.

Vakuutusmeklari auttaa arvioimaan yrityksen eri kehitysvaiheissa, kannattaako työtapaturmavakuutus ottaa taulusto- vai erikoismaksuperusteisesti.

Mitä lisäarvoa vakuutusmeklari tuo, kun vakuutus on joka tapauksessa pakollinen?

Koska mm. riskitaso vaikuttaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuihin, on tärkeää että yrityksesi on määritetty oikeaan luokkaan. Analysoimme yrityksen liiketoiminnan kautta toimintaan liittyvät riskit sekä suunnittelemme riskejä vastaavan vakuutuskokonaisuuden.

Autamme löytämään juuri sinun yrityksellesi sopivimman riskitason ja sitä kautta maksujärjestelmän. Tarpeidesi perusteella etsimme markkinoiden tarjonnasta vakuuttajat, joiden tuotteet vastaavat parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

Hallinnointiasiakkaidemme kohdalla pidämme jatkuvasti huolta, ettei työtapaturmavakuutuksen hinta karkaa liian korkeaksi, ja että veloitukset ovat linjassa valitun maksujärjestelmän kanssa. Huolehdimme myös yhteistyön toimivuudesta asiakkaamme ja vakuutusyhtiön välillä sekä autamme monissa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää aiheesta

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Tapaturmavakuutuskeskus TVK

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

 

*Riski ei ole vakuutettu, vaan vahinkotapauksessa yritys maksaa vahingon kustannukset itse.

 

Ota yhteyttä