Skip to main content Skip to main navigation

Työtapaturmavakuutus

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kuuluu Suomessa työnantajaa velvoittaviin eli pakollisiin yrityksen vakuutuksiin. Ammattitaitoinen vakuutusmeklari voi kuitenkin auttaa organisaatiotasi optimoimaan juuri teidän tarpeisiinne parhaiten soveltuvan kustannustehokkaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

Työtapaturmavakuutus suojaa työntekijöidesi toimeentulon, jos heille sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla (työtapaturma) tai työntekijä sairastuu ammattitautiin. Työtapaturmavakuutus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin, joka velvoittaa kaikkia työnantajia.

Työtapaturmavakuutus mahdollistaa esimerkiksi erilaisia kuntoutuksia työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi. Kuntoutus on aina yksilöllistä ja siihen haetaan tarpeen mukaisesti.

Milloin työtapaturmavakuutus pitää ottaa?

Työtapaturmavakuutus pitää pääsääntöisesti ottaa mukaan yrityksen vakuutuksiin

  • kun maksamasi palkat ylittävät 1300 euroa vuodessa. Raja on työnantajakohtainen ja kaikki saman kalenterivuoden aikana maksamasi palkat lasketaan yhteen.
  • kun teetät työtä Suomessa.

Työtapaturmavakuutus on pakollinen vakuutus kaikenikäisille työntekijöille ja se pitää ottaa ennen työn alkamista. Työtapaturmavakuutus voi olla joko jatkuva tai määräaikainen, mutta sitä ei voi ottaa jälkikäteen.

Työtapaturmavakuutukseen liitetään toimintaasi koskeva työehtosopimusten edellyttämä työntekijäin ryhmähenkivakuutus.

Työtapaturmavakuutukseen sovelletaan kahta hinnoittelumallia

1. Taulustoperusteinen hinnoittelu

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hintaan vaikuttaa esimerkiksi yrityksen koko. Pienissä yrityksissä, joissa maksettu kokonaispalkkasumma on kohtuullisen pieni, käytetään pääosin vakuutusyhtiöiden määrittämää taulustoperusteista maksua.

Jos yritys on osa isompaa konsernia, määräytyy hinnoittelumalli kuitenkin emoyhtiön perusteella.

Taulustoperusteinen maksu perustuu pääsääntöisesti palkkakustannuksiin sekä yrityksessä tehtävän työn riskiluokitukseen. Ammattiluokan riskiluokitus taas määräytyy mm. työn vaarallisuuden perusteella.

2. Erikoismaksuperusteinen hinnoittelu

Isompien yritysten kohdalla puhutaan erikoismaksuperusteista. Tällöin vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttavat myös yrityksessä tapaturmista aiheutuneet korvaukset.

Pääsääntönä on, että mitä suuremman osan riskistä vakuutuksenottaja kantaa itse* sitä pienempi vakuutusmaksu on (kun normaalista poikkeavia vahinkoja ei tapahdu).

Jos yrityksessä sattuu normaalista poikkeavia vahinkoja, maksu nousee sen mukaan kuinka suuren osan riskistä yritys on itse kantanut.

Erikoismaksuperusteisissa vakuutuksissa korostuu yrityksen oma työturvallisuustoiminta, jossa vakuutusmeklarit tukevat asiakkaitaan tiiviisti. Kun työturvallisuus on hoidettu hyvin, tapahtuu vähemmän vahinkoja ja vakuutusmaksut ovat sitä kautta pienempiä. 

Erikoismaksuhinnoitteluun voi siirtyä myös vapaaehtoisesti

Vakuutusyhtiöt määrittelevät itse maksuperusteissaan missä raja erikoismaksuperusteisen ja taulustomaksuperusteisen yrityksen osalta kussakin vakuutusyhtiössä kulkee.

Vakuutusmaksuihin sisällytetään mm. vakuutusyhtiön hoitokulut, muut riskimaksuun kohdistuvat erät sekä lakisääteiset lisät. Riskimaksuun kohdistuvilla erillä katetaan vakuutusyhtiön vastuulle jääviä korvauskuluja, kuten suurvahinkoja sekä vakuutuksen päättymisen jälkeen maksettavia korvauksia.

Vakuutusmaksun perusrakenteesta n. 80 % koostuu vakuutusmaksusta ja n. 20 % lakisääteisistä lisistä. Lakisääteisten lisien suuruus on samanlainen kaikilla vakuutusyhtiöllä.

Meklari auttaa arvioimaan yrityksesi eri kehitysvaiheissa, kannattaako työtapaturmavakuutus ottaa taulusto- vai erikoismaksuperusteisesti. 

Mitä lisäarvoa vakuutusmeklari tuo, kun vakuutus on joka tapauksessa pakollinen?

Koska mm. riskitaso vaikuttaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuihin, on tärkeää että yrityksesi on määritetty oikeaan luokkaan. Analysoimme yrityksesi liiketoiminnan kautta toimintaan liittyvät riskit sekä kartoitamme riskejä vastaavan vakuutustarpeen.

Autamme optimoimaan yrityksesi vakuutukset eli löytämään yrityksellesi sopivimman riskitason ja sitä kautta maksujärjestelmän. Tarpeidesi perusteella etsimme markkinoiden tarjonnasta vakuuttajat, joiden tuotteet vastaavat parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

Hoitosopimusasiakkaidemme osalta pidämme jatkuvasti huolta, etteivät yrityksen vakuutusmaksut karkaa liian korkeiksi, ja että veloitus on linjassa valitun maksujärjestelmän kanssa. Huolehdimme yhteistyön toimivuudesta asiakkaamme ja vakuutusyhtiön välillä sekä autamme monissa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvissä kysymyksissä. 

*Riski ei ole vakuutettu, vaan vahinkotapauksessa yritys maksaa vahingon kustannukset itse.

Ota yhteyttä meihin, niin kokeneet vakuutusmeklarimme kertovat, onko teidän organisaationne työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta mahdollista optimoida. Analysoimme ja kilpailutamme mielellämme myös organisaation muuta vakuutusturvaa, henkilöstöetuja sekä työterveyshuollon palveluita!

 

Ota yhteyttä