Skip to main content Skip to main navigation

Värde för pengarna

För oss är det självklart att våra råd baseras på vad som är bäst för er.

Utgångspunkten för vårt arbete med en kund – oavsett om det är ett företag eller en myndighet – är att utvärdera försäkringsbehovet. Det är oerhört viktigt för oss att se till att våra kunder får ett korrekt och heltäckande försäkringsskydd – att de varken är under- eller överförsäkrade. Eventuella överlappande försäkringar analyseras och korrigeras, och vi kontrollerar även att försäkringsvillkoren är korrekta.

I vår utvärdering analyserar vi företagets affärsmiljö och vilka risker denna medför. Vi ger er rekommendationer om hur ni kan försäkra er mot risker och hur ni ska fastställa självrisker. Vårt mål är att skaffa er bästa möjliga skydd med lägsta möjliga premier och lämpliga självrisknivåer. Som kund är det ni som fattar det slutgiltiga beslutet.

Vid första anblicken kan jämförelse mellan olika försäkringsofferter verka enkelt. Försäkringsbolagens webbplatser erbjuder en hel del information. Men när man kommer in på detaljerna är det inte längre lika enkelt. Att utvärdera försäkringsvillkor är svårt och tidskrävande. Och det lönar sig att göra regelbundna omvärderingar av en försäkrings villkor eftersom deras konkurrenskraft kan variera över tid.

Även en liten skadeanmälan kan vara knepig. Ett företag eller en organisation som gör en skadeanmälan behöver professionell hjälp under förhandlingar med försäkringsbolaget och för att får rätt ersättning. Det finns alltid en gråzon där det går att förhandla fram fördelar för försäkringstagaren.

Vi kan erbjuda det bästa försäkringsskyddet till det bästa priset och vid en skadeanmälan kan vi se till att ni får den ersättning ni har rätt till. Låt oss ta hand om era försäkringsfrågor så ni kan koncentrera er på att driva er verksamhet framåt