Skip to main content Skip to main navigation

Tjänster

Söderberg & Partners försäkringsexperter hjälper företag och myndigheter att identifiera risker och ta fram skräddarsydda försäkringslösningar.

Vi betraktar kundernas intressen som vår främsta prioritet och vi är övertygade om att det bästa sättet att uppfylla detta är att varje kund har sin egen rådgivare som känner till deras individuella verksamhet och behov. Vi finns alltid till hands och kan hjälpa till med både företagsförsäkringar och lagstadgade eller frivilliga arbetsförmåner.

Söderberg & Partners experter tillhör ett världsomspännande nätverk av försäkringsmäklare vilket gör att ni får personlig service från er egen lokala expert samtidigt som ni har tillgång till styrkan och säkerheten hos en verksamhet i global skala.

Våra försäkringsmäklare kommer att arbeta för att förstå er verksamhet och era försäkringsbehov och sedan skräddarsy en passande försäkringspolicy. Vi ser till att ni får rätt försäkringsskydd medan ni fokuserar på att driva er verksamhet.

Ni kan räkna med vår hjälp långt efter att vi ordnat med er försäkring. Om ni behöver göra en skadeanmälan kan ni när som helst kontakta oss för att få råd. Vi vet hur skaderegleringar går till och hur vi kan se till att er skadeanmälan behandlas så snabbt och effektivt som möjligt. Våra försäkringsmäklare kan arbeta med ert försäkringsbolag och eventuella utomstående värderingsmän, reparatörer och specialister för att åstadkomma ett positivt resultat för er.

Med en försäkringsmäklare från Söderberg & Partners på er sidan kan ni känna er säkra på att ni har rätt försäkringsskydd för er verksamhet, oavsett behov.