Skip to main content Skip to main navigation

ikon-car2.png
Trafik och fordon

Gör en skadeanmälan gällande trafik och fordon

Fordon

Motpartens fordon eller annan egendom som skadats

Övrigt

Ladda upp komplettering till anmälan

Flera filer kan väljas genom att hålla in ctrl tangenten

Uppgifter kan överlåtas för att sköta ärendet och/eller för att fullgöra avtalet inom vår koncern, åt försäkringsbolag, arbetspensionsanstalter, folkpensionsanstalter, hälsovårdstjänsteproducenter, kundföretag samt åt personer som ärendet gäller. Uppgifter kan även vid behov överlåtas åt behöriga myndigheter för att uppfylla mäklarföretagens legala skyldigheter. Uppgifter sparas så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet de används för eller så länge som det finns en legal plikt att spara dem. Vi kan till exempel spara korrespondens tills tidsgränsen för att framföra krav har förfallit. Uppgifterna raderas när det inte längre finns ovan nämnda grunder för att spara dem.  Du kan när som helst be oss sluta behandla dina uppgifter genom att skicka ett epostmeddelande till info.finland@soderbergpartners.com.