Skip to main content Skip to main navigation

Resa

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Kontaktinformation

Skada

Om resan avbrutits:

Skadad person

Ytterligare information

Ladda upp komplettering till anmälan

Flera filer kan väljas genom att hålla in ctrl tangenten. (Total storlek på alla filer tillsammans max. 12 MB.)

Genom att skicka formuläret samtycker du till att vi behåller den information du lämnar och lämnar över den för att vid behov kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser till personer inom vår koncern, försäkringsbolag, tjänstepensionsinstitut, FPA, vårdgivare, kundgemenskaper och de personer som nämns i kungörelsen. Vid behov kan vi även lämna över information till behöriga myndigheter för att uppfylla mäklarföretagets rättsliga skyldigheter. Vi lagrar information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med användningen eller så länge det finns en laglig skyldighet att lagra den. Vi kan komma att lagra t.ex. viss transaktionsinformation eller korrespondens tills tidsfristen för att göra anspråk på den transaktionen löper ut. Vi raderar personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem på de grunder som nämns ovan.Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info.finland@soderbergpartners.com.