Skip to main content Skip to main navigation

Utlandsuppdrag

Traditionellt har utlandsuppdrag inneburit att en finländsk arbetsgivare skickar en arbetstagare med familj till Asien eller USA för att arbeta där i 2–3 år. Numera är utlandsuppdrag ofta mer komplicerade och därför också mer utmanande för arbetsgivaren att ordna.

Finländska arbetsgivare är skyldiga att försäkra sin arbetstagare även under utlandsuppdraget. Destinationslandet och utlandsuppdragets varaktighet har stor inverkan på försäkringsbehoven samt deras komplexitet.

Vanligtvis ska arbetstagaren försäkras i enlighet med destinationslandets regler.

Ett undantag från regeln är emellertid en arbetstagare som tillfälligt bor utomlands, dvs. en utstationerad arbetstagare. Utstationerad arbetstagare

  • arbetar för ett i Finland verksamt företag under hela utlandsuppdraget
  • omfattas av Finlands socialskydd under utlandsuppdraget
  • arbetar tillfälligt utomlands.

Arbete i ett EU-/EES-land eller Schweiz

En arbetstagare som arbetar i ett annat EU-land, i EES-området eller i Schweiz kan ha status som utstationerad arbetstagare om villkoren för att tillhöra Finlands socialskydd uppfylls, och man har ansökt om ett A1-intyg.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ansöka om ett intyg för utstationerade arbetstagare på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Vanligtvis kan arbetstagaren vara försäkrad i Finland i högst två år. Om utlandsuppdraget varar under en månad, räknas det vanligtvis som en arbetsresa och inget intyg för utstationerade arbetstagare behöver ansökas.

Finland har därtill socialskyddsavtal med vissa länder. Sådana länder är Australien, Chile, Sydkorea, Indien, Israel, Kina, Kanada, Quebec och USA. Med dessa länder agerar man på samma sätt som med EU-/EES-länderna samt Schweiz.

Arbete utanför EU-/EES-länderna och Schweiz

Vid arbete utanför EU-/EES-länderna och Schweiz ska arbetstagaren ofta försäkras både enligt Finlands och destinationslandets lagar.

Arbetsgivaren kan ansöka om befrielse från försäkringsskyldigheten om utlandsuppdraget varar längre än två år.

Utanför EU, EES-länderna och Schweiz behöver arbetstagaren i regel också arbetstillstånd, som beviljas av varje enskilt lands invandringsmyndighet.

En del länder kräver även att arbetstagaren har en giltig reseförsäkring när arbetstillstånd beviljas. Dessa länder är till exempel Nya Zealand, Thailand och Indonesien, som alla är omtyckta länder bland distansarbetare.

Kompletterande av försäkringsskyddet med försäkring för utstationering

Det är bra att komma ihåg att nivån på ovan nämnda försäkringar motsvarar Finlands socialskydd.

Om arbetstagaren har ett A1-intyg, bevisar det endast att arbetstagaren omfattas av Finlands socialskydd.

Vanligtvis behöver emellertid (och arbetsgivare vill också erbjuda) arbetstagare på utlandsuppdrag hälsovård och försäkringsskydd som är mycket mer heltäckande än socialskyddet.

Då kan det bli fråga om olika reseförsäkringar såsom försäkring för utstationering. Reseförsäkringar ger skydd redan i den bemärkelsen att socialskyddet inte täcker till exempel ambulansflyg tillbaka till hemlandet vid sjukdomsfall.

En del destinationsländer kräver också en giltig reseförsäkring innan visum beviljas.

Vad annat inkluderar utlandsuppdrag?

Arbetstagare som åker på utlandsuppdrag behöver ha med sig många olika slags dokument, varav A1-intyget endast är ett. Nödvändiga dokument kan beroende på destinationslandet vara bl.a. visum och olika intyg.

Vi hjälper gärna ditt företag att kontrollera behovet av försäkringsskydd för era arbetstagare som åker på utlandsuppdrag samt söka de alternativ på marknaden som passar just er till ett kostnadseffektivt pris.

Vid behov ordnar vi även med andra nödvändiga försäkringar, visum och andra dokument som behövs för resan.

Med flera års erfarenhet ger vi råd om hurudana saker som ska beaktas innan utlandsuppdraget, under utlandsuppdraget samt efter återresan till hemlandet.

Våra experter har även mycket praktisk kunskap om olika platser att arbeta på runtom i världen.

Bestående verksamhetsmodell skyddar från många problem

Vi hjälper ditt företag att skapa tydliga processer för utlandsuppdrag. En verksamhetsmodell och färdiga anvisningar hjälper din personal att agera jämlikt samt undvika misstag.

Samtidigt försäkrar du att arbetstagare som du skickar utomlands alltid kan resa säkert med tillförsikt.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Kontakta oss