Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhet

För Söderberg & Partners innebär hållbarhet att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen. Begreppet hållbarhet består av tre delar: ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Som en av de ledande aktörerna på finansmarknaden kan Söderberg & Partners bidra till en mer hållbar utveckling inom samtliga områden.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen. Vår hållbarhetspolicy beskriver mer detaljerat hur vi arbetar. I vårt newsroom finns alltid den senaste informationen om hållbarhetsanalyserna och information om olika hållbara investeringsstrategier.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Läs mer
ilmastokompensointi

Klimatkompensation

Från och med 2018 kommer Söderberg & Partners att kompensera alla anställda, både på jobbet och på fritiden.

Läs mer
ilmastokompensointi
Kontakta oss