Skip to main content Skip to main navigation

En del av Söderberg & Partners

En del av Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en del av den internationella företagsgruppen Söderberg & Partners Group som är en av Nordens ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Söderberg & Partners Group grundades i Sverige år 2004 och har idag över 2 200 anställda och över 100 kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Luxemburg och Spanien.

Söderberg & Partners har som huvudsaklig uppgift att erbjuda professionella försäkringsförmedlingstjänster för finländska organisationer, myndigheter och företag med verksamhet i Finland och på internationella marknader. Företaget betjänar även internationella företag med verksamhet i Finland. Vi har ett nära samarbete med ett världsomfattande nätverk av försäkringsmäklare vilket ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder tillgång till globala marknader.

Förutom vår omfattande internationella service har vi även skaffat oss ett högt anseende för våra lokala och personliga arbetsmetoder. Söderberg & Partners är ett konsortium bestående av flera väletablerade finländska försäkringsmäklarföretag som är kända för sin omfattande erfarenhet och expertis: Benefit Advisors, Finnrisk, Meklaritalo, MSR Finser, Söderberg & Partners International Insurance, Rewenda, Semita och Finpremium. Söderberg & Partners inhemska nätverk verkar på tio kontor spridda över landet.