Skip to main content Skip to main navigation

Ledning

Söderberg & Partners Finland är ett konsortium bestående av flera väletablerade finländska försäkringsmäklarföretag som är kända för sin omfattande erfarenhet och expertis: Benefit Advisors, Suunta Meklarit, ITM Brokers, Finnrisk, Meklaritalo, MSR Finser, Söderberg & Partners International Insurance, Rewenda, Semita och Finpremium. Söderberg & Partners inhemska nätverk driver verksamhet på tio kontor spridda över landet.

Peter Bergman

VD för Söderberg & Partners Finland Oy, ett antal befattningar hos Söderberg & Partners sedan 2005, styrelsemedlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

Markku Rantanen

Styrelseordförande för Söderberg & Partners Finland sedan januari 2018. Ägare och försäkringsmäklare på Semita sedan 2001. Ordförande för Finlands Försäkringsmäklarförbund, kontochef på Pohjola Group (1987–2001).