Skip to main content Skip to main navigation

Juridisk information

Söderberg & Partners Finland

Söderberg & Partners Finland är ett konsortium bestående av följande prestigefyllda finska mäklarföretag (FO-nummer i parentes):

  • Benefit Advisors Oy (1993917-3), Nuijamiestentie 5 A, 00400 Helsinki
  • Finnrisk Oy (2841505-6), Alkutie 37 F, 00660 Helsinki
  • Finpremium Oy (1064154-9), Petikontie 4, 01720 Vantaa
  • ITM Brokers Oy (1870131-5), Runeberginkatu 36, 06100 Porvoo
  • Meklaritalo Oy (2282436-9), Kuninkaankatu 22 B, 70100 Kuopio
  • MSR Finser Oy (2631473-7), Kauppapuistikko 12 B 24, 65100 Vaasa
  • Söderberg & Partners International Insurance Oy (2294884-7), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
  • Rewenda Oy (0986763-9), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
  • Suunta Meklarit Oy (2733310-4), Hallituskatu 13-17 C 19, 90100 Oulu
  • Vakuutusmeklariliike Semita Oy (1711876-9), Tikkaajantie 3, 35300 Orivesi

Vi har tillstånd att förmedla försäkringar och våra bolag hittas i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. Genom att använda vår gemensamma webbsida godkänner du att Söderberg & Partners gruppen behandlar era kund- och personuppgifter.

 

Lagstiftning och licensiering

Som försäkringsmäklare består vår verksamhet av att erbjuda förmedling av försäkringar. Detta är ett område som styrs av bland annat Lagen om försäkringsdistribution (234/2018), Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) samt Finansinspektionens bestämmelser rörande försäkringsmäklares tjänster. I Finland får försäkringar endast förmedlas av försäkringsmäklare registrerade i Finansinspektionens register över försäkringsmäklare.

Våra försäkringsmäklare har adekvata kvalifikationer och utbildning. De har den kunskap, erfarenhet och sakkunnighet som krävs enligt lagar och förordningar.

 

Behandling av personuppgifter

Våra försäkringsagenter tar behandlingen av personuppgifter på stort allvar och följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt andra relevanta lagar och förordningar vid behandling av personuppgifter. Det betyder att vi endast behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för verksamheten och att informationen raderas senast då den inte längre behövs.

 

Missnöjd med vår rådgivning?

Om ni av någon anledning är missnöjda med den rådgivning ni fått ber vi er så snart som möjligt kontakta personen ni haft kontakt med. Om ni efter detta fortfarande är missnöjda ber vi er skicka oss ett skriftligt klagomål. Det är en bra idé att bifoga kopior på relevanta dokument och information om vem ni haft kontakt med då ni skickar in klagomålet. Vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt, effektivt och noggrant ta itu med era klagomål.

 

Feedback

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Söderberg & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta oss. När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Söderberg & Partners du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Söderberg & Partners ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Genom att ge din respons accepterar du att ärendet kommer att behandlas inom Söderberg & Partners gruppen.

Kontakta oss: info.finland@soderbergpartners.com

Kontakta oss